Vigslar och barn

      Foton och arkivuppgifter

    {{ media.title }}

    {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
    {{ media.date_translated }}

     Översikt över antavlan