ELIzABETH STAATS

  • GRAVER 1798-1859, married to FOKKO RAATJES in 1823.