Family Tree

Last update on 03/20/2022


Family Tree Owner

Profile picture of Lucien de TURCK (luciendeturck)
Lucien de TURCK (luciendeturck)


Welkom op de stamboom van Lucien De Turck

In het Wapenboek van den Nederlandsche Adel door J.B. Rietstap 1887 onder de titel "TORCK"

"Dit geslacht, dat tot den oudsten adel van het graafschap Mark behoort en zich naderhand in Munster, Kleef, Nederland, BELGIE, Liefland en Koerland verspreid heeft, waar zijne talrijke leden overal aanzienlijke betrekkingen bekleedden, is sedert den aanvang der 13de eeuw bekend. De naam werd, gelijk destijds gebruikelijk was, op verschillende wijzen geschreven."

De geregelde stamreeks begint met Albert Torck, omstreeks 1300, ridder. In de Westphälische Geschichte, van von Steinen, III vindt men hem vermeld.

Onze tak in België begint met Lieven de Torck of Turck, geboren op 9 mei 1534, gehuwd met Catharina Coomans. Trouw aan Keizer Karel V en het Rooms-Katholiek geloof nam hij de wijk uit Nordrein-Westphalen en kwam naar Brabant. Zijn oudste zoon Josse de Turck huwde met Angelique de Jauche de Mastaing. Zijn zoon Pierre de Turck (°1590) was de Heer van Saint-Pol en Nieuwenberg. Dit waren heerlijkheden en vrije eigendommen op het grondgebied van Sint-Maria-Lierde.

 Favorite Persons


Family Tree Root

Floor DE TURCK

Family Tree Owner

Lucien Oscar Gustaaf DE TURCK

 Family History

 Latest News 

Loading...