Parents

   Spouses and children

   Sources

  • Family: Geneall

   Family Tree Preview

        Domingos Afonso Beatriz Marques Mascarenhas 1530
     |
  14
   |
  15
     


     |
    Diogo Pinto Gouveia Isabel Garcia
   |
  6
   |
  7
   


   |
  António Peres Maria Pinto Garcia
  |
  2
   |
  3  |
  António Garcia Mascarenhas