• Born in 1580 - Finland, Vuolinko, Vesulahti(Mikkeli)
  • Deceased 16 October 1655 - Sefatsåsen, Orsa, Kopparbergets län, Sverige,aged 75 years old
  • Buried in 1655 - Sefaståsen

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Source: Ancestry Family Trees - Name: Online publication - Provo, UT, USA: Ancestry.com. Original data: Family Tree files submitted by Ancestry members.; - Ancestry Family Treehttp://trees.ancestry.com/pt/AMTCitationRedir.aspx?tid=70045795&pid=805
Source: Abrahamsen Web Site - Aage Abrahamsen - <p>MyHeritage.com släktträd</p><p>Släktsajt: Abrahamsen Web Site</p>Släktträd: 212017141-1
Tillagd genom bekräftelse av en Smart Match
Source: Adolfsson Web Site - Kenneth Adolfsson - <p>MyHeritage.com släktträd</p><p>Släktsajt: Adolfsson Web Site</p>Släktträd: 183614172-1
Tillagd genom bekräftelse av en Smart Match
Source: Geni World Family Tree - Name: MyHeritage; - Geni World Family Tree finns på <A href="http://www.geni.com" target="_blank">www.Geni.com. Geni ägs och drivs av MyHeritage.http://www.myheritage.se/research/collection-40000/geni-world-family-tree?s=253927291&itemId=69776261&action=showRecord&indId=individual-253927291-1000803<p>Ols Oluf Olofson Kuosmainen<br />Kön: Man<br />Födelse: Ungefär 1580 - St Mickels Socken, Kylaneby, Finland<br />Död: 1655 - Sefatåsen, Orebygden, Sweden<br />Jordfästning: 1655 - Sefaståsen<br />Fru: Marte Pålsdotter-Ratikainen<br />Barn: Mats Olofsson-Kuosmainen, Anders Olsson Kuosmainen, Steffen Andersen (bosatte seg i Grue)</p>
Source: Geni World Family Tree - Name: MyHeritage; - Geni World Family Tree finns på <A href="http://www.geni.com" target="_blank">www.Geni.com. Geni ägs och drivs av MyHeritage.http://www.myheritage.se/research/collection-40000/geni-world-family-tree?s=253927291&itemId=253319391&action=showRecord&indId=individual-253927291-1000803<p>olof olsson (född kuosmainen)<br />Kön: Man<br />Födelse: Ungefär 1580 - Sefatsåsen, st mickels sokn, kylanby, finland<br />Död: Ungefär 1655 - sefatsåsen, ore, dalarne, sverige<br />Barn: anders olsen (född kuosmainen)</p>

sef'f6rsamlingen. [Ore Kyrkor'e4kenskaper] 1655 18 p.trin. Gav Mats Olsson testamentspenningar efter sin fader Olof Olsson i Sefast'e5sen.

t Hofweberget (1726 year's search). Olof moved in 1636 to Sefast'e5sen (Court Records 1636, search of Finns in Orsa) (Ore Kyrkor'e4kenskaper). In 1655 18 p. trin. (court?) gave Mats Olsson the inheritance of his father Olof Olsson in Sefast'e5sen. [2]

let i Savolax fra 1541 finnes navnet Kuosmainen med i to ulike sogn, Vesulahti (=Mikkeli) og Juva, hvor de ogs'e5 finnes i 'e5rene 1562, 1571 og 1614. S'f8llskattelengden fra 1571 inneholder ogs'e5 skattebetalernes fornavn. Rundt M'e4lk'f6l'e4 i Vesulahti sogn fantes da ti skattebetalere med etternavnet Kuosmainen. Blant fornavn var Anders, Olof, Henrik og Per , Alle kjente navn fra T'f8rberget. Fra M'e4lk'f6l'e4 utvendret i 'e5ret 1598 en Olf Larsson Kuosmainen og i 1601 en Olof Johansson Kuosmainen. Ingen finnes idag i grnda den er ubebodd. Juva har 16 skattende av slekten og fortsatt to grender ved navn Kuosmala. Den ene noen mil i nord f'f8r og den andre noen mil i s'f8r-vest, mellom Juva og Mikkeli. Her fantes Olof og Per, men ellers kun ukjente navn for t'f8rbergsfinner. Fra tingsf'f8rh'f8ret med finnene i Orsa 'e5r 1636 bor Olof i Sefats'e5sen p'e5 Ore Finnmark, han er sansynligvis Anders Olsens far. Han forteller at han kom fra Vuonlinko i Vesulahti, han fikk sitt bygselbrev ved Stora Kopparberget 'e5r 1618, Olof bodde f'f8rst i H'e5ven, lengst nord p'e5 Ore Finnmark. Flyttet til Sefat'e5sen f'f8r 1636, n'e6rmere Oreb'f8ndernes garder, dette skal ha blitt oppmunteret av b'f8nderne da de ville ha tilsyn over sine s'e6trer og mulighet for 'e5 overnatte p'e5 skogen under handelsreiser til H'e4lsingland. Iflg. "Kvarntullskatten besto husholdet av 4 personer over 12 'e5r. Ved arveskiftet oppgis minst 3 s'f8nner og 2 d'f8tre

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview