Message to visitors

close

Welkom op mijnstamboomsite! 


Henricus LEURINGH
Henricus LEURINGH
Sosa :268
(Hindrik LEURINGH)


 • Born in 1741 - Leek
 • Baptized 25 June 1741 - Midwolde
 • Deceased 21 April 1775,aged 34 years old
 • Kerkvoogd te Tolbert
1 file available 1 file available

 Parents

 
 • Dr in de rechtsgeleerdheid; grietman
 •  Spouses and children

   Siblings

   Notes

  Individual Note

  Inscriptie grafzerk H. Leuring:

  A° 1775, DEN 21 APRIL, IS OVERLEDEN DE HEER HINDERIKUS LEURING, OUDT RUIM 33 JAAR, IN LEVEN KERKVOOGT TOT TOLBERT, EN IS ALHIER BEGRAVEN, VERWAGTENDE EEN ZALIGE OPSTANDING DOOR JEZUS CHRISTUS.GDW, blz. 665, nr. [3676].

  Bron: www.redmeralma.nl

  Baptism

  Gedoopt: Hindrik

  Death

  begr. in de kerk te Tolbert:

  Het koor.

  Het koor is het oudste deel van de kerk. Hier stond in de periode van de Rooms Katholieke Eredienst het altaar. Het deurtje in de noordmuur gaf toegang tot de sacristie die later is afgebroken. Na de reformatie werd het altaar verwijderd en een “koorhek” geplaatst voor de plek waar het altaar had gestaan. Dit hek gaf aan, dat de altaardienst voorbij was en het nu ging om de dienst van het Woord.

  Toen men de koorruimte voor andere doelen wilde gebruiken, werd een ingang door de oostmuur gerealiseerd. Ook het koorhek is toen vermoedelijk afgebroken.Wanneer dit precies gebeurd is, weten wij niet.

  Het gebruik van onderdelen van dat hek vertellen ons wel iets. De bovenste balk werd grotendeels gebruikt voor het plaatsen van het tussenschot tussen koor en schip. Het laatste stuk als afdekking van het deurkozijn van de nieuwe ingang in de oostmuur. Op dit deel moet het jaartal staan van wanneer het koorhek geplaatst is.Dit is echter niet te zien. Zowel in de balk van het tussenschot en in die van het deurkozijn zijn de gaten zichtbaar, waarin de spijlen waren bevestigd.

  Tijdens de laatste grote restauratie kwam achter een dikke witkalklaag de volgende tekst te voorschijn : “O heer wanneer ick U hebbe soo vraghe ick biet nae Hemel en Aerde”. Deze tekst staat er twee maal op, over elkaar heen, in oud en nieuw Nederlands, in goud en zwart. Vooraan in het schip van de kerk ligt de grafsteen van Hendrikus Leuring overleden in 1775 op 21 april, 33 jaar oud. In leven kerkvoogd te Tolbert.

  Family Note

  Marriage with Martien HALBES

  Huwelijkscontract:

  Registratie:

  17-05-1771, Tolbert

  Bruidegom

  Henricus Leuring

  Bruid

  Martjen Halbes

  Bruidegoms zijde

  J.E.C. Ebell, moeder, weduwe grietman J. Leuring

  Bruidegoms zijde

  E.G.C. Leuring, broer

  Bruidegoms zijde

  A.M. Geltsman, aangehuwde zuster

  Bruidegoms zijde

  G. Leuring, broer

  Bruidegoms zijde

  J. Winter, zwager, gehuwd geweest met W.M. Leuring, dr.

  Bruidegoms zijde

  D.J. Nauta, zwager, dr.

  Bruidegoms zijde

  C.H. Leuring, zuster

  Bruids zijde

  Haatje Pebes, stiefvader

  Bruids zijde

  Siedje Geerts, eigen moeder

  Bruids zijde

  Alle Halbes, broer

  Bruids zijde

  Geertje Halbes, zuster

  Bruids zijde

  Geert Alberts, oom

  Bron

  Westerkwartier - Register van huwelijkscontracten

  Collectie huwelijkscontracten (toegang 735)

  Inventarisnummer 141, folio 17v

   Sources

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ media.short_title }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

     
  sosa Johannes LEURINGH ca 1695-ca 1785 sosa Sophia Ernestina Christiana EBELS ca 1700-1783
  ||  |
  a picture
  sosa Henricus LEURINGH 1741-1775