Message to visitors

close

Welkom op mijnstamboomsite! 


Jacob BENCKES
Jacob BENCKES
(Jacob BINCKES)
 "De Zeekapitein"


 • Born in 1637 - Koudum
 • Baptized 10 September 1637 - Koudum
 • Deceased 12 December 1677 - Tobago,aged 40 years old
 • Koopvaardijschipper, later commandeur van Nederlandse marineofficieren, zeeheld
1 file available 1 file available

 Parents

 
 • Schipper, lid kerkbestuur Koudum
 •  Spouses

   Siblings

   Half-siblings

  On the side of Rinck Jacobs HINNEMA, born in 1598 - Koudum, baptized 3 December 1598 - Koudum, deceased in 1662 - Koudum aged 64 years old

   Notes

  Individual Note

  In 2018 verscheen het boek Verzwegen zeeheld over Jacob Benckes, geschreven door Jan de Vries bij uitgeverij WalburgPers

  Friese zeeheldAan het begin van de 17e eeuw woonde in Koudum in de provincie Friesland de schippersfamilie Binckes. Jacobs vader en diens broers waren koopvaardijschippers en zoals dat gebruikelijk was in die jaren, waren Jacob en zijn broers dat aanvankelijk ook. De Nederlandse koopvaardijschippers van de Gouden Eeuw waren zeer rijk en de familie Binckes had in het openbare leven van hun stad grote invloed. Jacob werd op 10 september 1637 in Koudum gedoopt, als zoon van Bencke Benckes (senior) en Rinck Jacobs Hennema (1598-1662).

  Jacob en zijn broers zochten het, gedreven door vaderlandsliefde en de zucht naar avontuur, hogerop. Jacob was opgegroeid met verhalen over de overwinningen van zeehelden als Lodewijk van Boisot, Jacob van Heemskerck en Maarten Tromp en koos om die reden voor de marine. Uiteindelijk zou hij uitgroeien tot commandeur, een hoofdofficiersfunctie in de Nederlandse marine, die tijdelijk werd toegekend aan een kapitein-ter-zee als deze meerdere schepen moest bevelen, soms gevolgd door benoeming tot een hogere rang. De Engelsen zouden in navolging hiervan later de rang "Commodore" invoeren. Jacobs broers werden invloedrijke personen, die werkten voor de VOC, of net als Jacob, voor de Admiraliteit van Amsterdam. Jacobs broer Haitje was aanvankelijk schipper op de Witte Eenhoorn maar verhuisde later naar Amsterdam, waar hij onder-equipagemeester werd, belast met het uitrusten van schepen voor de admiraliteit van Amsterdam. Een andere broer, Poppe, deed in 1653, in dienst van dezelfde admiraliteit van Amsterdam, mee aan de Slag bij Terheyde, als kapitein op de driemaster De Brak en zou in 1654 voor de Amsterdamse kamer van de VOC een reis maken via Kaap de Goede Hoop naar Batavia. Een gedeelte van de familie bleef in Friesland en ging in Staveren (de oude naam voor Stavoren) wonen. Ook Jacob ging na zijn huwelijk met Thiedt Galties, op 21 juni 1657, in Stavoren wonen, waar hij "De Zeekapitein" werd genoemd. Na het overlijden van Thiedt, in 1668, zou hij zich in 1675 verloven met Ingena Rotterdam. De familie Binckes had in Stavoren tot ver in de 18e eeuw zeer grote invloed: in 1611 was Jacob Binckes Hannema burgemeester van Stavoren, in 1695 was dat Bincke Binckesz Binkes en in 1716 Folkert Binkes. De familienaam Binckes stierf in de 19e eeuw echter geheel uit.

  Baptism

  DopelingJacob

  VaderBinke

  MoederRink

  Family Note

  Marriage with Thiedt GJALTIES

  Stavoren, huwelijken 1657Vermelding: Bevestiging huwelijk op 21 juni 1657 Bruidegom: Jacob Binckes Bruid: Thiedt Galties

   Sources

  • Individual: Wikipedia/Jan de Vries: Verzwegen zeeheld
  • Birth: doop
  • Baptism: Doopboek Herv. gem. Koudum, archiefnummer 28, Collectie doop-, trouw-, lidmaten- en begraafboeken - Tresoar, inventarisnummer 372, aktenummer 521 Gemeente: Hemelumer Oldeferd Periode: 1587-1776
  • Spouse 1: Collectie Doop-, Trouw-, Begraaf- en Lidmatenboeken(DTBL) Trouwregister Hervormde gemeente Stavoren 1640-1738 Inventarisnr.: DTB 685
  • Spouse 2: Jan de Vries: Verzwegen zeeheld
  • Death: Verzameling Hessel de Walle, archiefnummer 0001, Inscripties en grafschriften - Hessel de Walle, aktenummer 8055 Periode: 1341-1901

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ media.short_title }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  Bencke ABES †/1601 Weyn NN †1609/ sosa Jacob Ottes HINNEMA ca 1575-1631/ sosa Thyet IDSES ca 1575-/1625
  ||||


  ||
  Benke BENCKES ca 1585-ca 1646 Rinck Jacobs HINNEMA 1598-1662
  ||  |
  a picture
  Jacob BENCKES 1637-1677