Sosa :2
  • Geboren   27 juni 1847
  • Gedoopt   27 juni 1847
  • Overleden   3 maart 1928,leeftijd bij overlijden: 80 jaar oud
  • Begraven   7 maart 1928

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Notities

Aantekeningen

geni:about_me Brief van de Burgemeester van Ambt Hardenberg aan de Officier van Justitie te Deventer, nr.: 512, d.d. 20-12-1871:
Hierbij heb ik de eer U te doen geworden een proces-verbaal opgemaakt door mijnen gemeenteveldwachter P. Snoeijer inzake eene verwonding welke door zekeren Joseph Kolker aan zekeren Geert Spijker zoude zijn toegebragt, alsmede eenproces-verbaal opgemaakt door mijzelf houdende klagte van opgezegden Kolker wegens eene mishandeling die zoude hebben ondergaan van meergenoemden Spijker en B.J. Hagemeijer. Het is duidelijk dat het hier eene zaak geld en hebben naar mijne meening beide partijen schuld. De verwonding die Geert Spijker is toegebragt is naar de verklaring van den veldwachter Snoeijer eene gesnedene en heeft niet te veel te betekenen, wijl Spijker maandag ochtend volgende opde avond waarop hij gewond werd, zich naar de geneesheer Koster heeft begeven. De omstandigheid ook dat Snoeijer heeft gezien dat Kolker een gat in de jas had, doet veronderstellen dat hij niet op Spijker heeft geschoten. Het pistool waarvan in de verbalen sprake is, is in mijn bezit en zoo het als overtuigingsstuk moet dienen, zal ik het direct inzenden. Het komt mij overigens voor dat van de zijde van Spijker de zaak zeer overdreven wordt voorgesteld, en heb ik den rijksveldwachter Schut opgedragen die nader te onderzoeken, na afloop waarvan ik U zoo spoedig mogelijk den uitslag zal mededeelen.

Geboorte

Adres: Slagharen, Overijssel Nederland, Slagharen, Overijssel, Nederland

Doop

Adres: Slagharen, Overijssel The Netherlands, Slagharen, Overijssel, The Netherlands

Overlijden

Adres: Emmen, Drenthe Nederland, Emmen, Drenthe, Nederland

Begrafenis

Adres: Erica, Drenthe The Netherlands, Erica, Drenthe, The Netherlands

Aantekeningen

Huwelijken Margien Oost

Adres: Emmen, Drenthe The Netherlands, Emmen, Drenthe, The Netherlands

Aantekeningen

Huwelijken Anna Gesina Elisabeth Veltrop

Adres: Emmen, Drenthe The Netherlands, Emmen, Drenthe, The Netherlands

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}