• Baptized 19 January 1780 - Chios Bapt 6 - 228/2328 ( IMG_4252 ) - Chios (ile de), Chios, GRÈCE
 • Deceased

 Parents

 Siblings

(display)

 Events


  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Giovanni D'ISIDORO /1690-1762..1764 Romana PIPERI ca 1690- Giacomo (Cumi) Detto Cambana DORIA MASINI /1680- Catharina (Caterni) GHENIATO /1690-   Giacinto FILARETTI /1695-/1761 Maria DI STEFANO ou DE STEFANIS /1695-
|
8
 |
9
 |
10
 |
11
  |
14
 |
15 


  


| |  |
Georgio Matteo D'ISIDORO 1727-1788 Madarneta DORIA MASINI 1716-1799 Michele DAMALA †/1775 Cateria FILARETTI 1712-
|
4
 |
5
 |
6
 |
7 


| |
Giacomo (Cumi) D'ISIDORO 1755-1824 Despinu DAMALA 1749-1788
|
2
 |
3|
Costantino D'ISIDORO 1780-


 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content