Jonsdatter Wist


  • Berit 1782-, daughter of Johan Torbersen Østerås and Magdalena Jonsdatter Wist.
  • Magdalena 1758-1834, daughter of Jon Jonsen Wist and Bereth Sivertsdatter Dyrstad, married to Johan Torbersen Østerås in 1779.
  • Martha 1796-, daughter of Johan Torbersen Østerås and Magdalena Jonsdatter Wist.