(Jan Dirkszn Westerbeek)


 • Born 25 November 1698 - Noordwijk, Zuid Holland, Nederland
 • Baptized 25 November 1698 - Witness- Griet Jansdr & Jeron van Rijn
 • Deceased 13 December 1775 - Noordwijk, Zuid Holland, Nederland,aged 77 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

NOTE:e-mail from Pieter Leising ( w.leising@@chello.nl

Maakt 18.04.1751 voor notaris Adriaen Hoogop jr. te Noordwijk zijn testament.
Overl. aangifte impost(6 gulden)door zoon Govert gedaan op 13.12.1775.
Koopt op 28.07.1723 van Joost Hageman x Aaghie Dircx Westerbeek,Jeroen Jans van Rhijn en Willem Willems Bergendal,voogden over minderjarige Aaltje Westerbeek zijn zusters, 2/3 deel van een huis,erve met bergh en schuur aan de Westeynder Voorstraet ofte St.Jeroensbrugge, belend:No:Pieter Leenderts van der Plas,Zo:de Voorstraet,Zw:de Woensdaegse watringe. jongste waerbrief (16.05.1653) en de acte van scheyding van de gemeene boedel tussen de erfgenamen van Jan Joostens Westerbeek voor notaris Boekelt op 26.06.1693 te Leiden gepasseerd,worden overhandigd, voor een bedrag van 490 gulden.(Ora Noordwijk 208-111).
Koopt 03.05.1724 van Jan Cornelisz Langevelt een stuk wei of teelland groot ongeveer 2 morgen 1 hont 40 roeden.(Ora Noordwijk 208-140v)
Ruilt in 1729 met Tijs van der Linden het hiervoor genoemde stuk land voor een stuk teelland "het Malle- landt" groot ongeveer 7 1/2 hont, gelegen in de Cleij en krijgt f 375 bijbetaald.(Ora Noordwijk 209-2v)
Koopt op 03.12.1733 van Willem Willemsz Bergendaal 2 percelen wei- of hooiland geheel groot 3 morgen 260 roeden in de Hogewegse polder voor f 250.(idem-126).

Koopt op 11.05.1735 van Cornelia Sman,weduwe van Cornelis Langeveld een stuk weiland groot ongeveer 7 hond en 80 roeden in de Hoogewegsepolder tussen de Maatsloot en de Hogenweg voor 700 gulden.(Ora Noordwijk 209-180v).
Maakt op 18.04.1751 voor notaris Adriaan Hoogop junior (hij enigszins ziek te bed) een testament. Ze wijzen elkaar over en weer aan als universeel erfgenaam. (Ona Noordwijk 6298-234).
Verkoopt op 30.04.1772 aan Jeroen Ariensz Steenvoorde een stuk wei- of teelland aan de Agterweg en de Schulpweg groot ongeveer 2 mergen.voor f 1400 contant (Ora Noordwijk 215).
In 1776(datum nog) wordt de staat en boedel van Jan Dirkse Westerbeek, overleden te Noordwijk: 09.12.1775 door zijn kinderen: Govert=262,Joost-,Crijn-,Leendert en de 6 kinderen van wijlen Dirk Westerbeek nagelaten bij Neeltje Jacobse de Graaf.

De boedel bestaat uit: * een huis en erf aan de Westeinder Voorstraat.

 • een stuk wei- of teelland over de Westeinder brug aan de Heerenweg groot 1 morgen en 50 roeden.
 • een stuk wei- of teelland nu tuinland groot 1 morgen en 76 roeden ten z.w. van het voorgaande tot Kerstmis1779 voor f 45 per jaar verhuurd aan Cornelis Glasburg.
 • een stuk wei- of teelland groot 1 morgen 64 roeden ten n.w. van de Heerenweg en z.o. vande bouwsloot.
 • een dito aan de Achterweg groot 1 morgen 66 roeden.(acte is nog niet compleet). Op 25.06.1776 verkopen aldeze erfgenamen:
 • het 2e en 3e perceel voor f 2340 aan Cornelis Glasburg.
 • het 4e perceel voor f 400 aan Gerrit Groeneveld.
 • het 5e perceel en een stuk weiland in de Hogewegse polder groot 1 mergen 81 roeden en een stuk weiland ook indie polder groot 1 mergen 440 roeden en nog een stuk weiland in diezelfde polder groot 1 mergen 420 roedenvoor totaal f 2420 aan Mathijs Hoogteyling x Marijtje Jandr Westerbeek.
 • een stuk hooi- of weiland tussen de Maasloot en de Hoogeweg groot 2 mergen 27 roeden aan Job van Velzenvoor f 1300.(Ora Noordwijk 216).
  Tr. Noordwijk-binnen(R.K. en schepenen): 07.02.1723


  [theodorus.FTW]

  e-mail from Pieter Leising ( w.leising@@chello.nl

  Maakt 18.04.1751 voor notaris Adriaen Hoogop jr. te Noordwijk zijn testament.
  Overl. aangifte impost(6 gulden)door zoon Govert gedaan op 13.12.1775.
  Koopt op 28.07.1723 van Joost Hageman x Aaghie Dircx Westerbeek,Jeroen Jans van Rhijn en Willem Willems Bergendal,voogden over minderjarige Aaltje Westerbeek zijn zusters, 2/3 deel van een huis,erve met bergh en schuur aan de Westeynder Voorstraet ofte St.Jeroensbrugge, belend:No:Pieter Leenderts van der Plas,Zo:de Voorstraet,Zw:de Woensdaegse watringe. jongste waerbrief (16.05.1653) en de acte van scheyding van de gemeene boedel tussen de erfgenamen van Jan Joostens Westerbeek voor notaris Boekelt op 26.06.1693 te Leiden gepasseerd,worden overhandigd, voor een bedrag van 490 gulden.(Ora Noordwijk 208-111).
  Koopt 03.05.1724 van Jan Cornelisz Langevelt een stuk wei of teelland groot ongeveer 2 morgen 1 hont 40 roeden.(Ora Noordwijk 208-140v)
  Ruilt in 1729 met Tijs van der Linden het hiervoor genoemde stuk land voor een stuk teelland "het Malle- landt" groot ongeveer 7 1/2 hont, gelegen in de Cleij en krijgt f 375 bijbetaald.(Ora Noordwijk 209-2v)
  Koopt op 03.12.1733 van Willem Willemsz Bergendaal 2 percelen wei- of hooiland geheel groot 3 morgen 260 roeden in de Hogewegse polder voor f 250.(idem-126).

  Koopt op 11.05.1735 van Cornelia Sman,weduwe van Cornelis Langeveld een stuk weiland groot ongeveer 7 hond en 80 roeden in de Hoogewegsepolder tussen de Maatsloot en de Hogenweg voor 700 gulden.(Ora Noordwijk 209-180v).
  Maakt op 18.04.1751 voor notaris Adriaan Hoogop junior (hij enigszins ziek te bed) een testament. Ze wijzen elkaar over en weer aan als universeel erfgenaam. (Ona Noordwijk 6298-234).
  Verkoopt op 30.04.1772 aan Jeroen Ariensz Steenvoorde een stuk wei- of teelland aan de Agterweg en de Schulpweg groot ongeveer 2 mergen.voor f 1400 contant (Ora Noordwijk 215).
  In 1776(datum nog) wordt de staat en boedel van Jan Dirkse Westerbeek, overleden te Noordwijk: 09.12.1775 door zijn kinderen: Govert=262,Joost-,Crijn-,Leendert en de 6 kinderen van wijlen Dirk Westerbeek nagelaten bij Neeltje Jacobse de Graaf.

  De boedel bestaat uit: * een huis en erf aan de Westeinder Voorstraat.
 • een stuk wei- of teelland over de Westeinder brug aan de Heerenweg groot 1 morgen en 50 roeden.
 • een stuk wei- of teelland nu tuinland groot 1 morgen en 76 roeden ten z.w. van het voorgaande tot Kerstmis1779 voor f 45 per jaar verhuurd aan Cornelis Glasburg.
 • een stuk wei- of teelland groot 1 morgen 64 roeden ten n.w. van de Heerenweg en z.o. vande bouwsloot.
 • een dito aan de Achterweg groot 1 morgen 66 roeden.(acte is nog niet compleet). Op 25.06.1776 verkopen aldeze erfgenamen:
 • het 2e en 3e perceel voor f 2340 aan Cornelis Glasburg.
 • het 4e perceel voor f 400 aan Gerrit Groeneveld.
 • het 5e perceel en een stuk weiland in de Hogewegse polder groot 1 mergen 81 roeden en een stuk weiland ook indie polder groot 1 mergen 440 roeden en nog een stuk weiland in diezelfde polder groot 1 mergen 420 roedenvoor totaal f 2420 aan Mathijs Hoogteyling x Marijtje Jandr Westerbeek.
 • een stuk hooi- of weiland tussen de Maasloot en de Hoogeweg groot 2 mergen 27 roeden aan Job van Velzenvoor f 1300.(Ora Noordwijk 216).
  Tr. Noordwijk-binnen(R.K. en schepenen): 07.02.1723  Source: Mary.FTW - - Other
  Source: theodorus.FTW - - Other

  Occupation: Land Bouwer(Source: theodorus.FTW - - Other)

-- GEDCOM (INDI) --1 FAMC @F1390@

 Sources

 • Birth, baptism: theodorus.FTW - - Other - Date of Import: Jan 24, 2010
 • Spouse: Mary.FTW - - Other - Date of Import: Apr 7, 1999
 • Death: Mary.FTW - - Other - Date of Import: Apr 7, 1999 - theodorus.FTW - - Other - Date of Import: Jan 24, 2010

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Jan Westerbeek ca 1627-ca 1720 Aeltge Dircksdr ca 1627-/1665 Symon Groenendyk ca 1640- Aeltje Nierop ca 1640-
||||


||
Dirk Westerbeek ca 1660-ca 1740 Marijtje Groenendijk ca 1670-
|||
Jan Westerbeek 1698-1775