Sosa :1
(Jan Joostszn Westerbeek)


  • Born about 1627 - Noordwijkerhout, Zuid Holland, Nederland
  • Deceased about 1720 - Noordwijkerhout, Zuid Holland, Nederland,aged about 93 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

NOTE: info from Pieter Leising:

2096. Jan Joosten Westerbeeck ook wel"Trijntges", bouwman.
Geboren ongeveer 1627(ona Nw.6286-25).
Koopt op 16.05.1653 van de weduwe en andere kinderen van Joost Jansz Trijntges 7/8 parten van een huis en erf te Noordwijk voor f 1680.12.6.
Koopt op 24.04.1692 van wijlen Jacob Joosten Westerbeeck en Trijntie Cornelis van Schooten(voogd:Willem Jacobsz Wassenaer te Noordwijkerhout) een huis,erf, barch en schuur op het Westeinde voor f 630.
(Ora N'wijk 183-222).
Op 14.02.1666 verschijnt voor notaris Nicolaes van der Burch te Noordwijk Jan Joosten, voerman,weduwnaar van Aeltge Dircx en Willem Dirkxsz van Bergendael als oom en Engel Adriaensz van Heemstede, aangehuwde oom over de 4 onmondige weeskinderen: Joost:9 jaar; Grietje:5 jaar; Trijntge: 3 jaar en Dirck
(=1048): 1 jaar.
Jan Joosten houdt de gehele boedel. Bij het bereiken van de 20 jarige leeftijd of huwelijk zal hij elk kind f 130 voor moeders erfenis uitkeren. (Ona Noordwijk 6279-83)
Op 26.06.1693 delen de kinderen van Jan: Dirck=1048, Grietie- en Trijntie x(Jeroen Jans van Rijn) Jans Westerbeek voor notaris Jacob Boeckweyt te Leiden de boedel.
Dirck krijgt: een huis,erf,berg en schuur te Noordwijk aan de Westeinder Voorstraat No:de Voorstraat,Zw:de Woensdaagse wetering belast met 20 -en 50 st.erfpacht.
Grietie krijgt: een huis,erf en schuur aan de Westeinder Voorstraat,No: Henrick Joris van Sgravendijck, Zo:de Voorstraet,Zw+Nw: Tonis Jansz Hartoch en een stuk wei- of teelland groot ongeveer 2 mergen op de hoek van de achterweg en de Schulpweg,No:de Schulpweg,Zo: de Agterweg en de erfgenamen van Cornelis Cornelisz Duyndam, Zw:Engel Cornelisz van Brederode, Nw:Pieter Pietersz van der Fits.
Trijntje krijgt: een stuk wei- of teelland groot 2 mer-gen 2 hondt 45 roeden in de Cley aan de Leydsche Heer- wegh.No: Daniel Pietersz van der Fits, Zo:de Agterweg, Zw:Dirck Dircksz Wassenaer en Jan Willems van Rijn, Is nog bedongen dat, als men in Noordwijk tot een "gemeene plaats tot oplossinge van den turff mochten komen op te stellen" de 2 laatsten aan Dirck een som van elk f 150 zullen betalen.
Tenslotte worden alle goederen vee en het rijtuig gelijkelijk verdeeld.
Getuigen: Cornelis van Langevelt en Jan Jansz Gavrij.(Ona Leiden 1410-36).
Tr.2 Noordwijk 27.09.1665
Jannetge Leenders, j.d. van Lisse.
Tr. 1
[theodorus.FTW]

info from Pieter Leising:

2096. Jan Joosten Westerbeeck ook wel"Trijntges", bouwman.
Geboren ongeveer 1627(ona Nw.6286-25).
Koopt op 16.05.1653 van de weduwe en andere kinderen van Joost Jansz Trijntges 7/8 parten van een huis en erf te Noordwijk voor f 1680.12.6.
Koopt op 24.04.1692 van wijlen Jacob Joosten Westerbeeck en Trijntie Cornelis van Schooten(voogd:Willem Jacobsz Wassenaer te Noordwijkerhout) een huis,erf, barch en schuur op het Westeinde voor f 630.
(Ora N'wijk 183-222).
Op 14.02.1666 verschijnt voor notaris Nicolaes van der Burch te Noordwijk Jan Joosten, voerman,weduwnaar van Aeltge Dircx en Willem Dirkxsz van Bergendael als oom en Engel Adriaensz van Heemstede, aangehuwde oom over de 4 onmondige weeskinderen: Joost:9 jaar; Grietje:5 jaar; Trijntge: 3 jaar en Dirck
(=1048): 1 jaar.
Jan Joosten houdt de gehele boedel. Bij het bereiken van de 20 jarige leeftijd of huwelijk zal hij elk kind f 130 voor moeders erfenis uitkeren. (Ona Noordwijk 6279-83)
Op 26.06.1693 delen de kinderen van Jan: Dirck=1048, Grietie- en Trijntie x(Jeroen Jans van Rijn) Jans Westerbeek voor notaris Jacob Boeckweyt te Leiden de boedel.
Dirck krijgt: een huis,erf,berg en schuur te Noordwijk aan de Westeinder Voorstraat No:de Voorstraat,Zw:de Woensdaagse wetering belast met 20 -en 50 st.erfpacht.
Grietie krijgt: een huis,erf en schuur aan de Westeinder Voorstraat,No: Henrick Joris van Sgravendijck, Zo:de Voorstraet,Zw+Nw: Tonis Jansz Hartoch en een stuk wei- of teelland groot ongeveer 2 mergen op de hoek van de achterweg en de Schulpweg,No:de Schulpweg,Zo: de Agterweg en de erfgenamen van Cornelis Cornelisz Duyndam, Zw:Engel Cornelisz van Brederode, Nw:Pieter Pietersz van der Fits.
Trijntje krijgt: een stuk wei- of teelland groot 2 mer-gen 2 hondt 45 roeden in de Cley aan de Leydsche Heer- wegh.No: Daniel Pietersz van der Fits, Zo:de Agterweg, Zw:Dirck Dircksz Wassenaer en Jan Willems van Rijn, Is nog bedongen dat, als men in Noordwijk tot een "gemeene plaats tot oplossinge van den turff mochten komen op te stellen" de 2 laatsten aan Dirck een som van elk f 150 zullen betalen.
Tenslotte worden alle goederen vee en het rijtuig gelijkelijk verdeeld.
Getuigen: Cornelis van Langevelt en Jan Jansz Gavrij.(Ona Leiden 1410-36).
Tr.2 Noordwijk 27.09.1665
Jannetge Leenders, j.d. van Lisse.
Tr. 1

Source: theodorus.FTW - - Other

Occupation: Bouman(Source: theodorus.FTW - - Other)

 Sources

  • Birth, death: theodorus.FTW - - Other - Date of Import: Jan 24, 2010

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

- Date of Import: Jan 24, 2010 Westerbeek ca 1580- ? ?  
|||
Joost Westerbeek ca 1600- ? ?
|||
Jan Westerbeek ca 1627-ca 1720