(Marijtje Symonsdr Groenendijk)


  • Born about 1670 - Noordwijk, Zuid Holland, Nederland
  • Deceased

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

NOTE: info from Pieter Leising

Maritie Sijmons Groenendijck,
Geboren te Noordwijk-binnen.
Is op 14.03.1704 erfgenaam,samen met haar broer Corne-lis, van haar broer Gijsbert.(Ona Noordwijk 6291-140). Koopt als weduwe op 04.05.1719 van Tijs Jansz Bronsgeest een stuk wei- of teelland groot ongeveer 15 hont tussen de Heeren- en Agterweg voor f 1025.
(40e penning Noordwijk nr. 3.1.37)
Op 31.03.1723 verkopen de erfgenamen van Maartie Si-monsdr weduwe van Dirck Jansz Westerbeek o.a. roerende goederen voor een totaalbedrag van f 216.8.0
(Ora Noordwijk 264 31.03.1723)
Op dezelde datum verkopen Joost Hageman x Aaghie Dirx Westerbeek en Jeroen Jans van Rhijn en Willem Willems Bergendal als voogden over Aaltje Dirx Westerbeek aan hun mede-erfgenaam Jan Dircxz Westerbeek 2/3 deel van een huis,erf,berg en schuur aan de Westeyndervoorstraet ofte St. Jeroensbrugge no:Pieter Leenderts van der Plas ,zo de Voorstraet,zw de Woensdaegse wateringe. jongste waarbrief van 16.05.1653 voor 490 gulden.(Ora Noordwijk 208-111).
Dezelfden verkopen op 10.12.1727 aan Jacob Jansz Croon een stuk teelland groot ongeveer 1 mergen "het Backers mergen" in de Cleij in de Crom. voor 330 gulden.
(Ora Noordwijk 208-227v).
Dezelfden verkopen op 05.05.1728 aan Pieter Cornelisz Duyndam een stuk weiland groot 4 hondt 46 roeden in de Hoogwegse polder bij de Maatsloot voor 462 gulden.
(idem - 237).
Dezelfde erfgenamen verkopen op 05.05.1728 aan Willem Schilperhoek en Jeroen Maartens Duyndam een stuk wei- of hooiland groot ongeveer 2 mergen 384 roeden aan de Maandaagse wateringe met nog een stukje teelland breed ongeveer 2 roeden en groot
165 roeden aan de Agterweg te samen groot 2 mergen 5 hondt 46 roeden voor een totaalbedrag van 1170 gulden.(idem- 237v)
Dezelfden verkopen op 05.05.1728 aan Cornelis van Zuylen een stuk wei- of teelland groot ongeveer 9 1/2 hondt in de Cleij, tussen de Heer- en Agterwegh, met ten zw de Menackerwegh voor 585 gulden(idem - 238)
Dezelfde personen verkopen op 05.05.1728 aan Jan Claasz van Eeden een stuk wei- of teelland groot ongeveer 15 hondt in de Cleij, tussen de Menackers- en de Agterweg voor 800 gulden(idem - 238v)
Op 05.05.1728 verkopen Joost Hageman x Aaghie Dirx Westerbeek en Jan Dirx Westerbeek volgens voorwaarden van 12.01.1728 aan hun ongehuwde zus Aaltje 2/3 van een stuk wei- of hooiland groot ongeveer 14 hondt in de Ho-gewegse polder zo de Maatsloot,zw Willem Jacobs Westerbeek ,nw Hendrik Huyberts Heemskerk en een stuk wei- of hooiland groot ongeveer 1 morgen ook aan de Hogewegh voor totaal 1526 gulden. (Ora Noordwijk 209-2)
Overl. na 04.05.1719
[theodorus.FTW]

info from Pieter Leising

Maritie Sijmons Groenendijck,
Geboren te Noordwijk-binnen.
Is op 14.03.1704 erfgenaam,samen met haar broer Corne-lis, van haar broer Gijsbert.(Ona Noordwijk 6291-140). Koopt als weduwe op 04.05.1719 van Tijs Jansz Bronsgeest een stuk wei- of teelland groot ongeveer 15 hont tussen de Heeren- en Agterweg voor f 1025.
(40e penning Noordwijk nr. 3.1.37)
Op 31.03.1723 verkopen de erfgenamen van Maartie Si-monsdr weduwe van Dirck Jansz Westerbeek o.a. roerende goederen voor een totaalbedrag van f 216.8.0
(Ora Noordwijk 264 31.03.1723)
Op dezelde datum verkopen Joost Hageman x Aaghie Dirx Westerbeek en Jeroen Jans van Rhijn en Willem Willems Bergendal als voogden over Aaltje Dirx Westerbeek aan hun mede-erfgenaam Jan Dircxz Westerbeek 2/3 deel van een huis,erf,berg en schuur aan de Westeyndervoorstraet ofte St. Jeroensbrugge no:Pieter Leenderts van der Plas ,zo de Voorstraet,zw de Woensdaegse wateringe. jongste waarbrief van 16.05.1653 voor 490 gulden.(Ora Noordwijk 208-111).
Dezelfden verkopen op 10.12.1727 aan Jacob Jansz Croon een stuk teelland groot ongeveer 1 mergen "het Backers mergen" in de Cleij in de Crom. voor 330 gulden.
(Ora Noordwijk 208-227v).
Dezelfden verkopen op 05.05.1728 aan Pieter Cornelisz Duyndam een stuk weiland groot 4 hondt 46 roeden in de Hoogwegse polder bij de Maatsloot voor 462 gulden.
(idem - 237).
Dezelfde erfgenamen verkopen op 05.05.1728 aan Willem Schilperhoek en Jeroen Maartens Duyndam een stuk wei- of hooiland groot ongeveer 2 mergen 384 roeden aan de Maandaagse wateringe met nog een stukje teelland breed ongeveer 2 roeden en groot
165 roeden aan de Agterweg te samen groot 2 mergen 5 hondt 46 roeden voor een totaalbedrag van 1170 gulden.(idem- 237v)
Dezelfden verkopen op 05.05.1728 aan Cornelis van Zuylen een stuk wei- of teelland groot ongeveer 9 1/2 hondt in de Cleij, tussen de Heer- en Agterwegh, met ten zw de Menackerwegh voor 585 gulden(idem - 238)
Dezelfde personen verkopen op 05.05.1728 aan Jan Claasz van Eeden een stuk wei- of teelland groot ongeveer 15 hondt in de Cleij, tussen de Menackers- en de Agterweg voor 800 gulden(idem - 238v)
Op 05.05.1728 verkopen Joost Hageman x Aaghie Dirx Westerbeek en Jan Dirx Westerbeek volgens voorwaarden van 12.01.1728 aan hun ongehuwde zus Aaltje 2/3 van een stuk wei- of hooiland groot ongeveer 14 hondt in de Ho-gewegse polder zo de Maatsloot,zw Willem Jacobs Westerbeek ,nw Hendrik Huyberts Heemskerk en een stuk wei- of hooiland groot ongeveer 1 morgen ook aan de Hogewegh voor totaal 1526 gulden. (Ora Noordwijk 209-2)
Overl. na 04.05.1719

Source: theodorus.FTW - - Other

 Sources

  • Birth: theodorus.FTW - - Other - Date of Import: Jan 24, 2010

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

? ? ? ?  
|||
Symon Groenendyk ca 1640- Aeltje Nierop ca 1640-
|||
Marijtje Groenendijk ca 1670-