M Jan Hermanus Harten Herman

Sosa :240
(Jan HermanusHarten)


 • Born 20 December 1791 - Rotterdam
 • Baptized 8 January 1792 - Rotterdam
 • Deceased 4 April 1843 - Rotterdam,aged 51 years old
 • Buried 7 April 1843 - Crooswijk
 • Winkelier

 Parents

 Spouses and children

(display)

 Events


 Notes

Individual Note


Godsdienst: Protestants
Jan Herman zal waarschijnlijk wel Herman genoemd worden, zoals in de familie de gewoonte was. Toen Herman nog maar 6 jaar oud was scheidden zijn ouders; iets heel bijzonders in die tijd. Naar de reden moeten we gissen. Herman bleef bij zijn vader in Rotterdam wonen en werd later winkelier.
Zijn vrouw Neeltje kwam uit een groot gezin dat eerst in Overschie en later in Kralingen woonde. Haar familienaam Weijer zal deze tijd als voornaam in de familie blijven voortbestaan evenals haar voornaam Neeltje. Haar jongste zuster Willemijntje zal met een Van Bentveld trouwen. Neeltje's twee dochters zullen ook met een lid van de familie Bentveld trouwen. Er bleven lang nauwe banden bestaan tussen de families Harten, Weijer en Bentveld.
Het echtpaar woonde bij de geboorte van hun eerste kind in de Lombertstraat, Wijk H, Nr. 84, Rotterdam.
Herman werd begraven op de oudste begraafplaats van Rotterdam: Crooswijk.

De Algemene Begraafplaats Crooswijk is een Rotterdamse begraafplaats, gelegen aan de linkeroever van de Rotte. De begraafplaats is in juli 1832 in gebruik genomen. De begraafplaats is dan nog niet klaar, maar door een cholera-epidemie heeft Rotterdam een groot aantal doden te begraven. Tot de negentiende eeuw was het de gewoonte dat de doden in en rond kerken begraven werden. In 1827 werd het begraven binnen de bebouwde kom verboden. Rotterdam's Stadsarchitect Pieter Adams (1778-1846), ontwierp daarom een nieuwe begraafplaats op het terrein van de buitenplaats 'het Huis te Krooswijck', dat de naam behouden heeft van het oude huis te Crooswijk, ook wel Duifhuis geheten, en dat in 1656 nog van zichzelf kon zeggen:
“Ik ben, dat is in 't kort geseyt, Stads cieraad ende vroolijkheyd”.
J.E.Litzau merkte in 1841 dan ook op, dat het een topografische bijzonderheid te achten is, dat de wieg van de stad later het graf van haar bewoners geworden is of zoals hij schreef: “de Rotterdammer zal dus in eenen meer naauweren zin dan gewoonelijk rusten in 's aardijks moederschoot”.

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Jan Hermans Harm Harten (Härten) 1725-1814 Anna Maria Justina Dalmayer 1734-1810 Hendrik Beumer †ca 1790 Adrianus (Adriana) van den Hove 1726-1805
||||


||
Jan Hendrik Harten 1757-1809 Aletta Beumer 1766-1821
|||
Jan Hermanus Herman Harten 1791-1843 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content