Message to visitors

close

Fuotstappen ut it ferline    we sille se altyd wer tsjinkomme,   op 'e paden fan moarn.


  • Born November 11, 1856 - SCHOTERLAND (FR)
  • Deceased

 Parents

 Half-siblings

On the side of Fokke Huisman de Jong 1831-

 Notes

Individual Note


_PATR: Fokkes

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Fokke Huisman de Jong ca 1771-1857 Richtje x Gooitzen Bosma ca 1757-1827 Antje Stoker ca 1756-1830 Jan Beetsma Grietje x Fokke Venema Hendrikje x
|
8
 |
9
 |
10
 |
11
 |
12
 |
13
 |
14
 |
15 


 


 


| | | |
Sytze Huisman de Jong ca 1802-1870 Aukje Bosma 1790-1871 Fedde Beetsma ca 1783-1835 Aaltje Venema ca 1798-
|
4
 |
5
 |
6
 |
7 


| |
Fokke Huisman de Jong 1831- Fetje Beetsma 1835-
|
2
 |
3|
Aaltje Huisman de Jong 1856-