Message to visitors

close

Fuotstappen ut it ferline    we sille se altyd wer tsjinkomme,   op 'e paden fan moarn.


  • Born 9 July 1848 - Drachten (FR)
  • Deceased

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note


_PATR: Siegers

 Sources

  • Spouse 1: BS H SMALLINGERLAND - 65
  • Spouse 2: BS H SMALLINGERLAND - 79

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Sieger x Janke x    
 |
10
 |
11
  
 


  
 |  
Wierd van Houten Tetje de Jong ca 1773-1852 Gerben de Vries Pietje x
|
4
 |
5
 |
6
 |
7 


| |
Sieger van Houten ca 1811- Tetje de Vries ca 1811-
|
2
 |
3|
Wierd van Houten 1848-