Sosa :8,242
  • Born about 1590 - Heerenveen
  • Deceased (Abt_1657-1658)

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

NOTE:geboren op de zestien roeden op 't Heerenveen

Douwe Sytses koopt met zijn vrouw B.B. en C (Begeert Bode en Consent) een stuk hoogveen van zijn ouders voor dertig honderd caroli gulden (een caroli gulden had een waarde van 7 x onze vooroorlogse gulden) en vervolgens nog van anderen vele stukken. Volgens de landsordonnantie moest de koper zorgen dat binnen het jaar de koop gesloten was en deze driemaal over kerk en gerecht, waaronder het goed gelegen was geproclameerd werd, waarna het consent op de koop, tenzij protest daar tegen werd uitgebracht, door bet gerecht gegeven.

wissel: 25 Feb 2002 19:59

Family Note


wissel: 25 Feb 2002 19:44

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Douwe Sytties ca 1530- ? ?  
|||
Syttie Douwes ca 1565- Ael Foockesdr ca 1570-
|||
Douwe Sytses ca 1590-