Family Tree

Last update on 03/22/2023


Family Tree Owner

Profile picture of Eva BERGNER (minslakt1)
Eva BERGNER (minslakt1)


I huvudsak personer från västra Jämtland men även mina Burmans anor från Västerbotten och massor av annat bl.a en hel del som utvandrat till USA och Canada

 Favorite Persons


Family Tree Root

Mirjami Miranda* Bergner

Family Tree Owner

Eva* Kristina Bergner

 Latest News 

Loading...