Family Book
Många namn har fått moderniserad och standardiserad stavning.Ett exempel är Märet.Märeta, Mariette mm som alla blivit Märit. Alla namn som stavas med Ch eller C har blivit K utom Charlotte förstås och Camilla som jag aldrig sett annan stavning på.I vissa fall då namnet före är tämligen ovanligt så har stavningen på namnet efter behållits.I ett fall har jag gjort tvärtom, dvs bytt K mot C och det gäller namnet Carina som är mer vanligt med den stavningen.Detta pga att det är lättare att se om man har dubletter och så skrevs de nästan aldrig lika i kyrkböckerna heller gång till gång.
Arkivet är sammanställt på grundval av egen forskning, andras forskning och då är forskarna namngivna samt uppgifter jag känner till säkert själv. Saknas källa på någon så får man titta på andra personer i närheten för troligen är källan densamma. Har fått material från enstaka personer där de inte angett källan och där jag missat att omedelbart föra in deras namn
En intressant sak som jag observerat i tex dödböcker är de förkortningar som prästerna använde tex: x-tlig för kristlig, 1dog för ändock , hvk=hvilka osv. Trodde det var något man hittat på bland ungdomar som SMS:ar de senaste åren (början av 2000talet)
Index