• Born 2 September 1810 - Aspåsböle,Aspås,Jämtland
  • Deceased 4 January 1887 - Faxnälden, tidigare Faxälven,Näskott,Jämtland,aged 76 years old

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Death: i Näskott AIIa:2 1910-1917 står det " Enligt Kongl. Kammarkollegies skrifvelse af d. 8 maj 1910 skall Nordanelfven srkifvas Nordannälden. Vid hemmanen i Faxelvens by skall antecknas, att desamma jämväl benämnas Faxnälden"

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Per Larsson 1754-1836 Brita Eriksdotter 1756-1847
|||
Olof Jonasson 1778-1831 Karin Persdotter 1782-1879
|||
Kristina Olofsdotter 1810-1887