Family Tree owner : Martin MONKEL (mmonkel)
Welkom op de stamboom van Monkel - Tigchelaar

De oorsprong van de familiegeschiedenis Monkel ligt vrijwel geheel in Friesland. Oorspronkelijk werd gedacht in de richting van Frankrijk vanwege een mogelijke verbastering van "mon oncle" of uit Vlaanderen omdat aldaar het werkwoord "monkelen" nog regelmatig in het taalgebruik voorkomt.

Tevens heb ik de stamboom uitgewerkt van de meisjesnaam van mijn moeder, de familie Tigchelaar.

Dat geldt ook voor de vertakking van de diverse voorouders, die voor wat betreft hun nakomelingen voor een groot deel zijn onderzocht en deels  in deze weergave zijn vastgelegd.

 

 

Favorite Persons


   Map


   Wymbritseradeel | Harlingen | Hommerts | Bergum | Schoterland | Sneek | Heerenveen | Dokkum | Bolsward | Oldeboorn | Balk | Oudehorne | Opsterland | Gaasterland | Mirns en Bakhuizen
   Number of Individuals : 15,895  Last update on 02/24/2021

   Latest News

   Loading...