• Born in 1764 - Stenlille by. Stenløse Sogn
  • Baptized 8 July 1764 - Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt
  • Deceased 5 March 1833 - Stenløse by. Stenløse Sogn,aged 69 years old
  • Buried 13 March 1833 - Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt

 Spouses

  • Married 22 May 1807, Stenløse by. Stenløse Sogn. Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt. Danmark, to Bendt Jensen 1767-1849 (see note)

 Notes

Individual Note

NOTE: Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt
Stenløse by. Stenløse Sogn
Stenlille by. Stenløse Sogn
Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt
Stenløse by. Stenløse Sogn
Stenlille by. Stenløse Sogn

Birth Object: Tif C:\Legacy folder\Anemapper\B=4363+4923\4923.Døbt.Tif Y Y PHOTO

Birth: Anno 1764, Dom 3 p. SS. Tr. d, 8 Júl, Peder Andersens Bormands datter Pernille i Steenlille.
Suse: Martha Christine Bagger, min K. Hústr.
Faddere: U, Anders Persón i Sóesúm, Hans P-----, Jens Rasmússen, Karen Mortens'd.
Sogn.nr: 1 - 215 - 1 = Kort: 2 / 9 = Side: 56
Stenlille by. Stenløse Sogn

Christening Object: jpg C:\Legacy folder\Danske Kirker\Stenløse Kirke.jpg Y Y PHOTO

Christening: Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt

Death: Dødsdagen: d, 5,te Marts 1833
Begravet: d, 13,de Marts 1833
Den dødes navn: Pernille Pedersdatter
Stand og stilling: Gaardmand Bent Jensens hústrú i Steenlóse
Alder: 69
Anført i Jfr: 168
Sogn.nr: 2 - 215 - 3 = Kort: 11 / 15 = Side: 148
Stenløse by. Stenløse Sogn

Burial: Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt

Reference: 4923

Family Note


Marriage: Anno 1807, dend 22,de MaýViede i Steenlóse Kirke.
Sogn.nr: 1 - 215 - 2 = Kort: 3 / 4 = Side: 153,b
Stenløse by. Stenløse Sogn. Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt. Danmark
Stenløse by. Stenløse Sogn. Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt. Danmark
Stenløse by. Stenløse Sogn. Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt. Danmark
Stenløse by. Stenløse Sogn. Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt. Danmark
Stenløse by. Stenløse Sogn. Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt. Danmark
Stenløse by. Stenløse Sogn. Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt. Danmark -
Marriage Object: Tif C:\Legacy folder\Anemapper\B=4363+4923\Barn.4363+4923.Viet.Tif Y Y PHOTO -
Event: Trolovelse 14 Mar 1807 Stenløse by. Stenløse Sogn. Ølstykke Herred. Frederiksborg Amt. Danmark

Stenløse by. Stenløse Sogn. Ølstykke Herred. Frederiksbor g Amt. Danmark
Stenløse by. Stenløse Sogn. Ølstykke Herred. Frederiksbor g Amt. Danmark Tif C:\Legacy folder\Anemapper\B=4363+4923\Barn.4363+4923.Trolovet.Tif Anno 1807, d, 14 Martú, Trolovelse, at der er intet paa nog en af siderne, hverken i henhold ti Slægtskab eller andre t ing, som kand hindre Ægteskabs forening imellem Úngkarl Ben t Jensen af Skenkelsóe og Enken Pernille Pedersdatter af St eenlóse, derfor indestaar vi únderskrevne som Forlovere eft er Loven. Sogn.nr: 1 - 215 - 2 = Kort: 3 / 4 = Side: 153,b Y Y PHOTO

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}