Infobericht aan bezoekers

close

"zoektocht naar onze voorouders uit velewindstreken" 


Sosa :40
 • Geboren   6 april 1811 - Amsterdam
 • Gedoopt   17 april 1811 - Amsterdam
 • Overleden   21 april 1838 - Paramaribo-Suriname,leeftijd bij overlijden: 27 jaar oud
 • Begraven   22 april 1838 - Paramaribo-Suriname

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Halfbroers en -zusters

Via Pieter Willem Bartelink (Bertelink) 1778-1830
(tonen)

 Gebeurtenissen


 Notities

Aantekeningen

In de Surinaamsche courant
Datum,05-05-1838 stond de volgende advertentie:

PARAMARIBO.
In de Surinaamsche courant van 05-05-1838:
DE CURATOR en WEESMEESTER
bij het Departement der Onbeheerde
Boedels en Weezen, zal op Donderdag
des nademiddags om 4 uren, op de
plaats van hetzelve Departement, door
den Vendumeester S. F. FLU, doen
verkoopen:
De NALATENSCHAP van wijlen den heer
BARTELINK, bestaande in
LIJFKLEEDEREN, DRANKEN,
enige MEUBELEN en een ingeboeid
geschilderd CORJAAL.
Paramaribo, den 3 Mei 1838.
M. N. ARLAUD, 2de Commies.

In de Nieuwe Surinaamsche courant van 18-08-1838:
De Exploiteur bij het Geregtsbof
te Suriname, zal op Donderdag den 23sten
Augustus 1838, des voormiddags om acht
uren , ten overstaan van Heeren Gecommitteerde
Raden, uit welgemeld Geregtshof,
publiek bij Executie verkoopen:
De Slaaf genaamd José; aankomende
den Boedel nu wijlen F. BARTELINK.

Gouvernements Secretary
Paramaribo den 23 september 1842

In de Surinaamsche courant van 24-09-1842:
Van wege den heer Gouverneur Generaal ad interim,
wordt hiermede bekend gemaakt, dat ten gevolge van
het daaromtrent gedaan verzoek Brieven van Manumissie
zijn verleend geworden :
I. Aan de Slavin Jetta; afkomstig
van wijlen P. J. STRIJKERS,
en laatst gestaan hebbende onder
Straatvoogdij van G. POLICHY.
2. Aan de Slavin Judicque en hare
kinderen Wijnandus , Egbert en
Louis; toebehoord hebbende den
Boedel wijlen F. BARTELINK.
en dat gemelde gemanumitteerden
voortaan zullen heeten:
1. HENRIETTE BEROUW.
2. FREDERIKA JUDITH BARTELINK
WIJNAND FREDERIK BARTELINK.
EGBERT JACOBUS BARTELINK.
JEAN LOUIS BARTELINK.

In de Surinaamsche courant van 27-05-1838:
Aan het DEPARTEMENT der Onbeheerde
Boedels en Weezen, ziin gedevolveerd,
de navolgende Boedels, als:
Van MOZES van LOUISZOON, den
2den April 1838,
en FREDERIK BARTELINK,
den 21sten dito.
En worden mitsdien bij deze alle Crediteuren
en Debiteuren derzelve opgeroepen,
ten einde en op poene als bij art 14
en 16 van het Reglement voor opgemelde
Administratie is bepaald.
Paramaribo den 26 Mei 1838.
De Curator en Weesmeester,
W. H. LANS.
Derde Advertentie.

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

Egbert Bartelink (Bertelink) 1751-1795/ Catharina van Beek 1753-1829 Jan Ede Bosscher 1750-1815 Hendrika ten Harmsen 1753-1800
||||


||
Pieter Willem Bartelink (Bertelink) 1778-1830 Helena Bosscher 1783-
|||
Frederik Bartelink 1811-1838 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content