Ferdinand Bernardus Jantzen
Ferdinand Bernardus Jantzen
 • Geboren   15 juni 1884 - De Bilt, Utrecht, The Netherlands
 • Overleden   29 juli 1959 - Amsterdam, Noord-Holland, The Netherlands,leeftijd bij overlijden: 75 jaar oud
2 media's beschikbaar 2 media's beschikbaar

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Notities

Aantekeningen

 

Zijn jeugd bracht hij door in de landelijke rust van het kleine dorpje Lage Vuursche, waar zijn vader als schoolmeester met moeite de eindjes aan elkaar wist te knopen. Na de lagere school in de Vuursche, had zijn vader hem voorbestemd om ook onderwijzer te worden. Daarom moest hij op z'n 12e jaar 'doorleren', dat werden drie jaren voortgezet lager onderwijs op de openbare school aan de Eemnesserweg in Baarn. Bij gebrek aan een vervoermiddel betekende dat twee keer per dag ruim een uur lopen door de bossen. In april 1899 zakte hij voor het vergelijkend examen voor de Rijkskweekschool in Haarlem. Omdat de dichtstbijzijnde H.B.S. in Utrecht of Amersfoort stond, en de reis- of pensionkosten niet door zijn vader konden worden opgebracht, ging hij vervolgens naar het Instituut 'De Oorsprong'. Dit betekende een heel nieuw leven voor hem, hij zat daar tussen de elite van Baarn in de klas. Het standsverschil wist hij goed te compenseren door zijn goede studieresultaten, waarbij hij voor niemand hoefde onder te doen. Op 15 oktober 1899 kwam er een einde aan de dagelijkse wandelingen naar Baarn. Via dominee Meulenbelt kregen hij en zijn broer Hen ieder een tweedehands fiets (van het merk Crescent); die werden hen geschonken door enkele goedgeefse notabelen uit Baarn. Die fietsen boden ook de gelegenheid om iets meer van de wereld te zien. Drie jaren bracht hij door op het Instituut onder leiding van de heer Maris.

In het voorjaar 1903 deed hij toelatingsexamen voor de betrekking van 'Klerk der Posterijen en Telegraphie'; hij voldeed aan de eisen, maar werd uitgeloot. De rest van dat jaar werd blijkbaar werkeloos doorgebracht. Op 5 november 1903 moest hij loten voor de nationale militie, hij trok nummer 16 en werd daardoor dienstplichtig. Maar een maand later bleek broederdienst een reden tot vrijstelling te zijn (zijn broer Hendrik was bij de Marine in opleiding voor machinist). In januari 1904 krijgt hijeen brief van zijn vroegere leraar Maris, die hem feliciteert met zijn benoeming. Het is niet bekend welke benoeming dat betrof. Echter op 30 april 1904 wordt hij per 16 mei benoemd tot 'bureelambtenaar bij de arbeidsinspectie als tweede klerk' in de 4e Inspectie, met als standplaats Amsterdam 'op eene jaarwedde van f 500,-'. Waarschijnlijk betreft dit zijn eerste promotie. Op 3 september gaat hij bij zijn tante Anna Lijdia Geertruida Jantzen wonen, die getrouwd was met Adriaan Cornelis Daniel Revalk, de oom van zijn toekomstige vrouw. Hij zou daar het zijn huwelijk in 1911 blijven wonen.

Per 1 september 1909 werd hij benoemd tot administratief ambtenaar der 3e klasse op een jaarwedde van f 700,-. Geleidelijk aan moet hij carrière hebben gemaakt. In 1917 was hij inmiddels administratief ambtenaar der 1e klasse bij de Inspectie van den Havenarbeid; hij werd toen toegevoegd aan het hoofd van het 2e en 3e district. In juni 1920, als hij ontslag neemt om naar Indië te gaan, heefthij nog steeds die rang.

Op voordracht van de Minister van Koloniën wordt hij naar Nederlandsch-Indië uitgezonden ter benoeming tot commies-redacteur in 's Lands dienst, met de titel vanadjunct-referendaris, op een bezoldiging van f 500,- per maand. Hierbij wordt hem ontheffing verleend aan de voor die funktie geldende eisen (hij zou later met trots vertellen, dat hij carrière had gemaakt met slechts één diploma, zijn zwemdiploma). Dit moet een enorme promotie zijn geweest!

Op 6 september 1932 komt het gezin terug naar Holland en vestigt zich op de Stadionkade 76 IIIwaar hij tot zijn dood zal blijven wonen. Dochter Tine, die een jaar eerder al terugkwam, komt dan ook weer bij haar ouders wonen.

http://olaus.home.xs4all.nl/diebrinkpeize/

Geboorte

Unknown GEDCOM info: 59aa7cc2e5ad21e7af5ac85b762416c4 Unknown GEDCOM info: MH:IF6115

Overlijden

Unknown GEDCOM info: 59aa7cc2d8cd01e7af5ac85b762416c4 Unknown GEDCOM info: MH:IF6116 Unknown GEDCOM info: 75

Aantekeningen

Huwelijken Florentina Anette Maria Revalk

Unknown GEDCOM info: 59aa7cce528691e7af5ac85b762416c4 Unknown GEDCOM info: MH:FF2249

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

Marinus Jan Jantzen 1789-1879 Geertruida La Faille 1791-1864   Johan Wilhelm Sonnenschein 1797-1879 Anna Maria de Roos 1796-1867  
|
8
 |
9
  |
12
 |
13
   


 
|  | 
Ferdinand Bernardus Jantzen 1827-1897 Catharina Margaretha Wilhelmina Zahn 1825-1904 Hendrik Frans Sonnenschein 1824-1909 Maria Margaretha Beunis 1823-1901
|
4
 |
5
 |
6
 |
7 


| |
Ferdinand Bernardus Marinus Jan Jantzen 1858-1951 Helena Sophia Sonnenschein 1860-1932
|
2
 |
3|
Ferdinand Bernardus Jantzen 1884-1959


 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content