Sosa : 1.696
 • Geboren op 6 april 1689 - Dordrecht, Zuid-Holland, The Netherlands
 • Gedoopt op 6 april 1686 - Dordrecht, Zuid-Holland, The Netherlands
 • Overleden

 Ouders

 Relaties en kinderen

 Broers en zusters

 Notities

Aantekeningen

4 juli 1712: compareert voor notaris E. Venlo Lieven Bacx, molenaar op 'de Hoogmoed', verklarende, dat hij zijn zoon Cornelis Bacx, onlangs getrouwd met Berber Jansdr. [van der Schaar], mede ten huwelijk heeft gegeven de gerechte helft van alle winsten en inkomsten, die met de molen in de toekomst verdiend zullen worden, 'ende dat sijn leven lanck geduijrende', welke hij zijn zoon als gift onder de levenden en 'onwederroepelijck' schenkt. Compareert mede Cornelis Bacx, die verklaart de gift te aanvaarden en zijn vader daarvoor te bedanken. 'Consenterende hiermede de comparant aen sijnen voorsz. soone Cornelis Bacx, omme naert overlijden van den eerste comparant, te mogen naderen den eijgendom van de voorgemelte molen, met alle ap- ende dependentiën van dien voor den gerechte helfte, mits dat de selven sijne soone daer vooren in sijn eerste comparants boedel sal moeten inbrengen ende f[o]urneeren' een somma van 5500 gl. (ONA Dordrecht inv. 505, akte 44)

14 aug. 1721: bij de gaarder in Dordrecht wordt het overlijden aangegeven van Lieven Hendriksz. Bax (impost 3 gl.), hij wordt te Dordrecht begraven op 14 aug.1721 (begraafboek Nieuwkerk: Lieven Bax molenaar buiten de Vriesepoort)

1 juni 1736: overlijden van Maria Koomans, weduwe van Lieve Bax, aangegeven bij de gaarder te Dordrecht (impost 3 gl.). 'Zij wordt begraven te Dordrecht op dezelfde dag (begraafboek Nieuwkerk Dordrecht: Maaijken Coomens laatst weduwe van Lieve Bax, buiten de Vriesepoort bij de molen 'de Hoogmoed', laat kinderen na, 'met ordinare koetsen')

7 nov. 1743: ondertrouwd Cornelis Bax weduwnaar wonende buiten de Vriesepoort met Pieternella Waldijk weduwe van Arij Bouman wonende in de Vriesestraat beiden van Dordrecht, getrouwd 24 nov. 1743 (Trouwboek Gerecht/NG Dordrecht)

Gevelsteen van de molen De Dortse Maagd, vanouds genaamd de Hoogmoed (foto: B. den Hartog, Dordrecht, publicatie alleen toegestaan met toestemming van de maker)

5 jan. 1745: comp. voor notaris P. van Well Cornelis Bax, korenmolenaar wonende onder de jurisdictie van de stad Dordrecht, die verklaart verhuurd te hebben aan zijn zoon Jan Bax, korenmolenaar in de Klundert, zijn comparants korenmolen genaamd 'de Hoogmoed', met alle gereedschappen, paard en wagen en verdere toebehoren, idem een woonhuis en stalling daarnaast staande, staande en gelegen buiten de stad, voor een periode van 12 jaar, ingaande op 1 mei 1745, voor 760 gl. per jaar, te betalen ieder jaar op de verschijndag of uiterlijk 14 dagen daarna. Dit alles op voorwaarde, dat de verhuurder de huurder in zijn werk en op de molen zal helpen met malen en dat als verhuurder komt te overlijden gedurende de huurperiode de huurder vervolgensslechts 610 gl. per jaar zal betalen. Akte door beiden ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 968, akte 4, f. 9 e.v.)

18 mrt. 1750: overeenkomst tussen Jan Bax, eigenaar van de korenmolen 'de Hoogmoed' en een aantal andere Dordtse korenmolenaars. Zij zijn door 'interecessie' van de Burgemeesters van Dordrecht overeengekomen, dat Jan Bax en bij overlijdens diens opvolgers als eigenaren van 'de Hoogmoed', gedurende drie opeenvolgende jaren, ingang genomen hebbende op 1 jan. 1750, met zijn voornoemde molen alleen zal malen mout en 'mesting' [mestvoer]. 'sonder onder wat pretext t'oock soude mogen wesen eenig koorn voor bakkers of bakgoet voor bakkers of anderen te mogen malen', op voorwaarde, dat tweede comparanten gezamenlijk aan Jan Bax jaarlijks zullen betalen de somma van 150 gl., 'ende als wanneer deselve [nl. de andere korenmolenaars] van't gemeeneland [de provincie Holland] geld werd toegelegt ofte aan haar gegeven' een bedrag van 300 gl. jaarlijks. Akte door Bax ondertekend. (ONA Dordrecht inv. 976, akte 39, f. 151 e.v., notaris P. van Well)

10 sept. 1767: Jan Bax, korenmolenaar op de molen 'de Maagd van Dordrecht', verklaart te volmachtigen notaris A. Bax om publiekelijk te verkopen zijn helft in de korenmolen, vanouds genaamd 'den Hoogmoet' en nu 'de Maagd van Dordrecht', staande buiten de Vriesepoort aan de Beeltgensbrug, belend ten oosten de erven Dirk Luyten, ten westen de Spuihaven en ten zuiden het Blekersdijkje, met alle toebehoren, zoals huis, stalling, paard en wagen en gereedschappen.(ONA Dordrecht inv. 1131, akte 116)

source: Andre de Haan

Geboorte

Unknown GEDCOM info: 59aa7cbfa46bd1e7af5ac85b762416c4 Unknown GEDCOM info: MH:IF1270

Doop

Unknown GEDCOM info: 59d27cdf3c1df1e7af60c85b762416c4 Unknown GEDCOM info: MH:IF502799

Overlijden

Unknown GEDCOM info: 59f8de6cbc5661e7af67c85b762416c4 Unknown GEDCOM info: MH:IF19244

Aantekeningen

Huwelijken Barbera van der schaer

Unknown GEDCOM info: 59aa7ccc69a951e7af5ac85b762416c4 Unknown GEDCOM info: MH:FF91

  Foto's en archief documenten

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Overzicht van de stamboom

Henrick Heijndricx Back 1612-   Peeterken Arijens Hoefnagel            
|
8
  |
9
          
|      
Hendrick Hendrickse Back 1631-   Lijsken Teunis   Cornelis Coomans   ? ?
|
4
  |
5
  |
6
  |
7 


|   |
Lieven (Lijven) Hendriksz Bax 1659-1721   Maeijcke Cornelisdr Coomans ca 1660-1736
|
2
  |
3|
Cornelis Bax 1689-


 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content