(Dirk van Voorne I)


  • Born in 1145 - Oostvoorne, Netherlands
  • Deceased in 1189 - Voorne,aged 44 years old
  • Heer van Voorne

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note


Naam Voorvoegsel: Lord

Dirk liet de burcht van Voorne bouwen.


Hij liet de Burcht van Voorne bouwen (samen met zijn broer Floris van Voorne).


Ridder; Hij voerde als wapen een gouden aanziende leeuw op rood

Hij is mogelijk de bouwer van de burcht Oostvoorne

heer van Voorne (1175-1189) als opvolger van zijn neef Hugo.

Vermeld 1156 en 1189.

Hij Stamde uit NN Florisdr van Holland, een Bastaarddochter van Floris II de Vette van Holland.

Hij is vermeld op 3 oktober 1174, samen met zijn oudste broer Floris, heer van Voorne; vervolgens vergezelde hij zijn neefje Hugo in een niet nader te dateren oorkonde ergens tussen 1177 en 1189; en laatstelijk trad hij met zijn jongere broer Hugo als getuige op in een oorkonde die van in of kort vóór 1189 zal dateren.

Opvallend is in de periode vóór en rond 1200 dat de voornaam Hugo populair was in de familie van Voorne.

Zo hadden zowel Floris als Dirk - naast een jongere broer met die naam - ook een (oudste) zoon Hugo.

Hij volgt zijn neef Hugo op als heer van Voorne en neemt dezelfde plaats in als zijn broer Floris in het gevolg van de Graaf; het van Voorne bezit blijkt na het vererven daarvan, door de broers Dirk en Hugo verdeeld te zijn, waarbij Dirk de heerlijkheid zelf verkreeg en Hugo in leen van Dirk verkreeg, het deel langs de Striene, met de parochie Putten.

Hij is mogelijk de bouwer van de burcht Oostvoorne en voerde als wapen eengouden aanziende leeuw op rood.

Hij zal als Voogd over de minderJarige Kinderen van zijn oudste broer de verantwoordelijkheid gekregen hebben voor de toekomst van de Stamlijn van het geslacht.

Hij moest ervoor zorgen dat het voortbestaan van de familie werd veilig gesteld, voor het geval dat de jongen(s) die hij onder zijn hoede kreeg, onverhoopt zouden te komen overlijden.

Dat was niet ondenkbaar gezien het gewelddadige karakter van de toernooien en andere krijgshaftige vormen van tijdverdrijf waarmee de vrijgezellen hun celibataire bestaan moesten opvullen.

Jongere zonen konden vaak pas aan trouwen gaan denken als de oudste zoon voortijdig kwam te overlijden of als hij door een huwelijk met een goede huwelijkspartij elders een dak boven zijn hoofd kon verwerven.

Door zijn huwelijk met een dochter van de heer van Naaldwijk verwierf Dirk van Voorne de heerlijkheid Naaldwijk.

Of deze dochter het enige Kind was of slechts de oudste dochter kan niet met zekerheid worden gezegd.

Ook over het moment van verwerving valt niets te zeggen.

We kunnen slechts achteraf concluderen dat Naaldwijk door de heer van Voorne aan een jongere Tak van de familie in leen was uitgegeven.

De verwerving van Naaldwijk kan zijn veroorzaakt doordat Unarch van Naaldwijk slechts dochters had of door het overlijden van diens eventuele zoon.

We weten hier niets over.

Hetgeen eerdere onderzoekers hierover geschreven of nageschreven hebben is slechts een mogelijkheid.

Het is in ieder geval opmerkelijk dat we onder de zonen van Dirk van Voorne er een met de naam Bartholomeus tegen komen.

Deze zal ongetwijfeld naar iemand zijn vernoemd.

 

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Hugo van Voorne (Voorne), Heer 1065-1135 Petronella van Saksen 1080-1144 Floris de Vette van Holland, Graaf van Vlaanderen 1080-1122 Geertruida Petronella van Lotharingen 1086-1144
||||


||
Hugo van Voorne, Heer van Voorne vermeld samen met zijn vader Hugo van Voorne 1108-1156 Hadewijch Florisdochter van Holland, Vrouwe van Voorne 1108-1157
|||
Dirk van Voorne 1145-1189