Family Book Åbo = äldre juridisk term för den som med ärftlig besittningsrätt innehade annans jord.Index