Sosa :1,894,790
Riksråd , Riddare Häradshövding, fogde,

  • Born in 1359 - Sverige
  • Deceased 31 May 1407 - Uppsala,aged 48 years old

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Filip Karlsson (son av Karl Magnusson, tab. 6). Omtalas möjligen redan 1359 och 1360, säkert nämnd 9.1 1367. Nämnes 1370—1391 som häradshövding i Närdinghundra hd i Uppland. Var Bo Jonssons fogde 1386 och fogde på Korsholm i Finland 1388 och ännu 1393. Blev slagen till riddare 1396 eller 1397, troligen vid konung Eriks kröning 17.6 1397. Blev riksråd något av åren 1389—1398. Hade Medelpad i förläning, då han sista gången omtalas 31.5 1407. Begravd i Uppsala domkyrka Var först gift med Ingeborg Kettilvastadotter, som i ett tidigare gifte synes ha haft sonen Erik Eriksson (björnram?) och var arvinge till Ekeby, troligen i Vänge sn i Ulleråkers hd i Uppland. Var 2.2 1390 omgift med Margareta Johansdotter.  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Magnus Gregersson (Folkungaättens oäkta gren), Omkring 1287 blev han riddare , senast 1299 blev han riksråd, och 1305 var han lagman i Västmanland. †1321 Ingegerd Filipsdotter (Rumby) †1329  
|||
Karl Magnusson (Folkungaättens oäkta gren) 1304-1347 Cecilia Birgersdr Folkunga 1309-1347
|||
Filip Karlsson (Folkungaättens oäkta gren), Riksråd , Riddare Häradshövding, fogde, 1359-1407