Tellef

ABEFGHIJKLMNOPSTV

 • A
  • Ågesen Mjøllemoen 1865-1944, married to Anne Sofie Andersdatter Høygilt in 1888.
  • Aslakson Strand 1780-1810, son of Aslak Tjostovson and Margit Halvorsdatter, married to Ragnhild D.E. Åsmundsdatter in 1808.
  • Åsmudson 1857-, son of Åsmund Larson Dalane and Anne Halvorsdatter Strandrak.
  • Åsmundsen Bråten 1877-, son of Åsmund Tellefsen and Guro Halvorsdatter, married to Inga Alette Jakobsen.
 • B
  • Bjørgulvson ca 1716-1780, married to Tone Nilsdatter.
  • Bjørnson 1855-, son of Bjørn Jørgenson and Kari Eigilsdatter.
  • Bjørnson 1851-, son of Bjørn Jørgenson and Kari Eigilsdatter.
  • Bjørnson 1827-1831, son of Bjørn Tellevson and Åse Hansdatter.
  • Bjørnson 1826-1826, son of Bjørn Tellevson and Åse Hansdatter.
  • Bjørnson Fjone 1842-1909, son of Bjørn Tellevson and Åse Hansdatter, married to Åshild Isaksdatter in 1868.
  • Brynjulvson 1888-, son of Brynjulv Steinarson Dyrås and Anne Halvorsdatter.
 • E
  • Eigildson 1871-, son of Eigild Ormson and Gunvor Åsmundsdatter.
  • Eriksen, son of Gunvald Arne and Dagny Langelid.
  • Eriksen , married to Kari Gunleiksdatter.
  • Espestøyl, son of Olav Olavson Espestøyl and Marit Slåttelia.
 • F
  • Fjone 1918-, son of Tarjei Tellefson Fjone and Gunhild Gunnarsdatter Fjalestad.
  • Fossli, son of Brynjulf and Klara Bukta.
 • G
  • Gjermundson Juva 1868-1954, son of Gjermund Aslakson Juva and Hæge Osmundsdatter Bakkane, married to Eilei Gunnarsdatter Tveit.
  • Gunnarson Haugsjåbakk 1851-1925, son of Gunnar Olavson Støyl and Gunbjørg Olavsdatter, married to Sigrid Knutsdatter.
  • Gunnuvson Tveit 1825-1912, son of Gunnuv Svendson Tveit and Gunvor Tellevsdatter, married to Ingeborg Tellevsdatter in 1855, Gunhild Eivindsdatter Støyl in 1869.
  • Gunsteinson , son of Gunstein Ansteinson Arak and Torborg ?, married to Åshild Ansteinsdatter Tveitane.
  • Guttormson 1868-1868, son of Guttorm Kjetilson Øverland and Kari Sveinungsdatter.
  • Guttormson 1866-1866, son of Guttorm Kjetilson Øverland and Kari Sveinungsdatter.
  • Guttormson 1843-, son of Guttorm Kjetilson Øverland and Guro Sveinungsdatter.
 • H
  • Halvorsen Homme 1883-1951, son of Halvor Tellevsen and Andrea Olavsdatter Dale, married to Signe Halvorsdatter Nordskog.
  • Halvorson 1900-1977, son of Halvor Knutson Haugstøyl and Gunvor Tellefsdatter.
  • Halvorson 1889-, son of Halvor Tjostovson and Sigrid Tellefsdatter Vehus, married to Thea Andrea Pålsdatter Setane.
  • Halvorson 1887-1887, son of Halvor Steinarson Dyrås and Tore Jørgensdatter Evja.
  • Halvorson 1869-1947, son of Halvor Egildson Haugsjå and Gro Olavsdatter Setane, married to Mari Steinarsdatter Dyrås.
  • Halvorson 1864-1865, son of Halvor Egildson Haugsjå and Hæge Trondsdatter.
  • Halvorson 1858-1863, son of Halvor Egildson Haugsjå and Hæge Trondsdatter.
  • Halvorson 1783-, son of Halvor Tellevson Dalane and Anne Johannesdatter Dampedal.
  • Halvorson , married to Sigrid Rolfsdatter.
  • Halvorson Fossli 1889-1962, son of Halvor Torkildson and Kari Tellevsdatter Øy, married to Ragnhild Brynjulfsdatter Nordbø.
  • Halvorson Haugstøyl 1858-1889, son of Halvor Jørgenson and Åse Egilsdatter, married to Thora Birgithe Torjusdatter.
  • Halvorson Kleiva 1896-, son of Halvor Tellefson Kleiva and Gunhild Olavsdatter Rinden.
  • Halvorson Kleiva 1829-1899, son of Halvor Tellevson Kleiva and Tore Olavsdatter, married to Margrete Matiasdatter Sandnes in 1864.
  • Homme, son of Halvor Tellefsen Homme and Helga Nicolaisdatter Homme.
 • I
  • Isakson Søftestad 1892-, son of Isak Tellevson Syftestad and Susanne Hansdatter, married to Sara Grorud in 1926.
 • J
  • Johnsen Øverland 1865-, son of John Lohne and Maren ?, married to Helene Knudsdatter Kleven in 1887.
  • Jonson 1895-1975, son of Jon Knutson Tveitane and Kari Tellevsdatter, married to Gunhild Skree.
  • Jonson 1816-, son of Jon Knutson and Turi Bjørnsdatter Haugstøyl.
  • Jonson 1810-1811, son of Jon Knutson and Turi Bjørnsdatter Haugstøyl.
  • Jørgensen Tveitane 1891-1975, son of Jørgen Knutson Tveitane and Marte Tellevsdatter Kleiva, married to Dorthe Susanne Hansdatter Brosdal.
  • Jørgenson 1851-, son of Jørgen Tarjeison Øya and Gro (Guro) Halvorsdatter.
  • Juva, son of Gjermund Tellefson Juva and Sigrid Turine Osmundsdatter Juva, married to Aslaug Engeland.
 • K
  • Kjetilson , son of Kjetil Jørundson Tveit and Marie Olavsdatter Flaten.
  • Kjetilson Wik, son of Kjetil Tellefson Vik and Gunhild G. Åmlid, married to Signe Håtveit.
 • L
  • Larson 1904-, son of Lars Olavson and Ingeborg Tellefsdatter Haugsjå.
  • Larson 1817-1887, son of Lars Tellefson Tveitane and Ragnhild D.Y. Åsmundsdatter Vik.
  • Lauvland, son of Norris Nøttovson Lauvland and Turid Elene Noraberg.
 • M
  • Myhra, married to Toril Wenche Solberg.
 • N
  • Nilson 1856-, son of Nils Olavson and Inger Sørensdatter.
  • Nordbø 1904-1941, son of Tarjei Tellefson and Gro Kjetilsdatter Sundet, married to Sigrid Knutsdatter Felle.
  • Nøttovson Vik 1850-1903, son of Nøttov Tellefson and Kari Eivindsdatter Nigard Valebjørg, married to Tone Kjetilsdatter Fjalestad in 1882.
  • Nybu , married to Anna Nygård.
 • O
  • Olavson 1862-, son of Olav Gunnarson Fjalestad and Gunhild Jonsdatter, married to Kari Torkelson.
  • Olavson 1846-, son of Olav Tellevson and Åshild Gunnarsdatter Fjalestad.
  • Olavson 1797-1873, son of Olav Jonson Arak and Ingeborg Sveinungsdatter Haugstøl, married to Hæge Olavsdatter Felle in 1839, Ingeborg Toresdatter Tveit in 1844.
  • Olavson Espestøyl 1911-1951, son of Olav Vrålson Espestøyl and Gunbjørg Gurine Olsdatter Støyl, married to Margit Børtinghus.
  • Osmundson Espeland 1824-1883, son of Osmund Jonson Espeland and Turi Tellevsdatter Skåli, married to Turid Pedersdatter in 1847.
 • P
  • Pederson 1880-1959, son of Peder Tellevson and Gro Åsmundsdatter.
  • Pederson 1861-, son of Peder Pederson Flaten and Targjerd Tellevsdatter.
 • S
  • Setekleiv, son of Halvor Tellefsen Setekleiv and Klara Terese Antone Ross.
  • Søftestad, son of Inge and Tove Sandberg.
  • Stensland, son of Tom Gunvald Tobiassen Stensland and Jesine Gåseland.
  • Svendson 1865-1939, son of Svend Torovson Helleslia and Åse Tjostovsdatter Haugsjå, married to Anne Telleivsdatter.
  • Svenson 1862-, son of Sven Gunnuvson Tveit and Birgit Aslaksdatter Juva, married to Marie Ansteinsdatter in 1888.
 • T
  • Tarjeison 1897-, son of Tarjei Tellefson Haugsjå and Sigrid Paulsdatter Tveitane.
  • Tarjeison 1836-, son of Tarjei Ånundson Kåsa and Berte Margrethe Tellevsdatter, married to Guro Gunnarsdatter Strond in 1867.
  • Tarjeison 1832-1832, son of Tarjei Ånundson Kåsa and Berte Margrethe Tellevsdatter.
  • Tarjeison 1831-1831, son of Tarjei Ånundson Kåsa and Berte Margrethe Tellevsdatter.
  • Tarjeison 1829-1829, son of Tarjei Ånundson Kåsa and Berte Margrethe Tellevsdatter.
  • Tarjeison 1828-1828, son of Tarjei Ånundson Kåsa and Berte Margrethe Tellevsdatter.
  • Tarjeison , with Ragnhild Tarjeisdatter Rørtveit.
  • Tarjeison Håtveit 1789-1875, son of Tarjei Jonson and Anne Tellevsdatter Vik, married to Gunvor Nøttovsdatter in 1816.
  • Tellefson ca 1912-, son of Tellef and Gunhild Steinsland.
  • Tellefson 1875-, son of Tellef Tarjeison and Guro Gunnarsdatter Strond, married to Gunhild Steinsland.
  • Tellefson 1868-, son of Tellef Tarjeison and Ragnhild Tarjeisdatter Rørtveit.
  • Tellefson 1854-, son of Tellev Tallakson and Susanne Gunnarsdatter.
  • Tellefson Haugsjå 1855-, son of Tellef Gunnuvson Tveit and Ingeborg Tellevsdatter.
  • Tjostovson 1839-1841, son of Tjostov Knutson Haugsjå and Ingeborg Sveinungsdatter.
  • Tjostovson 1837-1839, son of Tjostov Knutson Haugsjå and Ingeborg Sveinungsdatter.
  • Tobiasen Dahl Landaas 1859-, married to Åse Gurine Olsdatter.
  • Torbjørnson Trontveit 1893-1963, son of Torbjørn and Ragnhild Tellevsdatter.
  • Torkjelson 1884-1937, son of Torkjel Halvorson and Anne Tellevsdatter.
  • Trondson 1858-, son of Trond Gunnarson Støyl and Ingrid Torovsdatter Bergstøyl, married to Guro Tellefsdatter Huskleiv in 1887.
  • Trondson 1854-1854, son of Trond Gunnarson Støyl and Ingrid Torovsdatter Bergstøyl.
 • V
  • Vrålson 1789-1789, son of Vrål Knutson Haugsjå and Gro Tellefsdatter Askeland.