Sosa :39,397,008
  • Born about 1135 - Oostvoorne, Zuid-Holland, Nederland
  • Deceased 1 April 1189,aged about 54 years old
  • Ridder

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note

vermeld 1156 en 1189, getuige 3 okt. 1174, volgde zijn broer Floris op als heer van Voorne 1174-1189, mogelijk bouwer van de burcht bij Oostvoorne, voerde als wapen een gouden aanziende leeuw op rood.
Ca. 1174, na het overlijden van zijn broer Floris van Voorne, verdeelt Hugo van Voorne diens bezit met de derde broer Dirk van Voorne. die de heerlijkheid Voorne krijgt. Hugo van Voorne zelf krijgt het deel langs de Striene met de parochie Putten in leen van Dirk van Voorne.
Heer van Voorne, 1214/1223 Voorne, bg Zeeland, geërfd van zijn broer Hugo.
Notities bij Dirk I Heer van Voorne
Dirck (van Voorne) van der Woert alias Dirk van Voorne. Het Nederlands adelsboek van 1992 houdt Willem Riculfsz. van Foreest en Machteld de Berga voor de ouders van Willem van Foreest. Anderen beschouwen Herpert van der Woert en Machteld de Berga als de ouders van Willem van Foreest. Het laatst is het meest waarschijnlijk want Willem van Foreest moet tenslotte een bloedverwant zijn van de Voorne's gezien zijn testament in 1278 en dat kan allen en uitsluitend via Herpert van der Woert. De broeders Herpert en Floris van der Woert zijn in 1230 bloedverwanten genoemd van hun leenheer Heer Heyndrick van Voorne. Dat betekend dat ze uit het gavenhuis stammen waarschijnlijk via Unach van Naaldwijk., geb. ca. 1130, overl. na 1189, tr.
K V jonkvrouw Unarchsdr. van Naeldwic .
De vader van Herpert en Floris van der Woert zou de Heer Dirk van Voorne moeten zijn. Hij was gehuwd met de enige dochter van Unach van Naaldwijk. De Van der Woerts en Voorne's voerden de klimmende Leeuw als wapen: Hollandse gravenhuis.
SPFX vanheer van Voorne 1156-1189 ridder, geboren circa 1135, vermeld 1175-1189, op 3.10.1174 wordt Dirk vermeld als getuige met zijn broer Floris, die hij als heer van Voorne opvolgde.
Wapen: Een gouden aanziende leeuw op rood,
http://perso.wanadoo.fr/rijerkerk/dat179.htm#7
1156-1189 Vermeld. Heer van Voorne (1175-1189) - Kwartierstaat de Bruijn-Reijenga, Kronieken van Prometheus 1999, blz 17- 66) - Familie van der Merwede, Familie van Clootwijck, Familie van Muylwijck. door J Hartog, Hardinxveld 25 mei 1992. Werkgroep Genealogie te Sliedrecht wapen: een schild van rood met een gouden balk, ovl. 1172. vermeld op 3 oktober 1174, samen met zijn oudste broer Floris, heer van Voorne; volgt zijn neef Hugo op, als heer van Voorne en neemt dezelfde plaats in als zijn broer in het gevolg van de graaf; het van Voorne bezit lijkt na het vererven
daarvan, door de broers Dirk en Hugo verdeeld te zijn, waarbij Dirk de heerlijkheid zelf verkreeg en Hugo in leen van Dirk verkreeg, het deel langs de Striene, met de parochie Putten [De kwartierstaat Greidanus-Jaeger in stamreeksen is in boekvorm uitgegeven door het Kon. Nederl. Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, deel I in 1994, deel II in 2000. Daarna kwamen er
losbladige aanvullingen van de auteur, Mr. G.J.J. van Wimersma Greidanus, in maart 2002 en maart 2003.] Heer van Voorne, leenman van Holland.

Geboorte: Heer van Voorne 1156-1189. Dateringen van deze en verdere kwartieren gebaseerd op hypothesen van Hans Vogels in soc.nederlandse_adel (2002).

Overlijden: Overleden tijdens Kruistocht

 Family Tree Preview

Hugo II Van Voorne 1070-1136 ? ? Floris II De Vette Van Holland ca 1091-1122 Petronilla Geertruid Van Saksen ca 1082-1144
||||


||
Hugo III Van Voorne ca 1100-1168/ Hadewich Florisdr Van Holland ca 1110-1157
|||
Dirk Van Voorne ca 1135-1189