• Born 3 October 1802 - Skafterup, Fyrendal, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark
 • Deceased 5 February 1870 - Skafterup, Fyrendal, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark,aged 67 years old
 • Buried 12 February 1870 - Fyrendal, Øster Flakkebjerg, Sorø, Danmark

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Kvislemark churchbook 1758-1811 page 138

At christening:
Carried by Margrethe Mortensdatter of Skifterup
Hans (Slagter) Hansen and wife
Lars Mortensen
Hans Mortensen, Bisserup

Fyrendal churchbook 1851-1891 page 145

Af en bondeslægts Historie: Side 96

Niels Rasmussen var født i Skafterup sidst på året 1797 som søn af hmd. Rasmus Nielsen og hustru Karen Nielsdatter.

Niels Rasmussen var i trediveårsalderen karl hos Pastor Tryde i Kvislemark, og her blev han kendt med pige i gården Maren Pedersdatter, som var født i Bisserup 1802, datter hmd. Peder Hansen og Kirstine Mortensdatter. De blev vietden 25/4 1830 i Kvislemark kirke, Efter vielsen hjalp præsten dem til en fæstegård i Skafterup, idet han kørte med Niels Rasmussen til Holsteinborg for at tale med greven. På hjemvejen lagde de vejen om ad Skafterup for endnu engang at besigtige gården, og her erfarede de, at den ene længe var blæst om.

Gården, Niels Rasmussen fik fæstebrev på, havde tidligere væet beboet af Christen Larsens enke. Den havde nr. 4 efter den dagældende matrikel., hed Byebjerggård (nu Nøddeholt) og omfattede i alt 41 tdr. land af hartkorn 5 tdr. 4 skpr. 1 fdk. 1 alb. ager og eng og 1 skp. 2 6/7 alb. skovskyld. I landgilde skulle Niels Rasmussen erlægge 24 rbd. sølv, 2 tdr. hvede, 3 tdr. rug og 7 tdr. byg, men nød dog for året 1830-31 et afslag heri på 1 td. byg. Desuden indeholdt fæstebrevet de sædvandlige bestemmelser om hoveri, kørsel og småredsel. Fæstebrevet tinglæstes 22. oktober 1830.

Niels Rasmussens tilværelse som gårdmand blev dog af temmelig kort varighed. Kun 14 år fik han lov at virke. Han døde den 20/10 1844, 47 år gammel.
Hans yngre broder, Anders Rasmussen, som også var gårdmand i Skafterup, anmeldte dødsfaldet for skifteretten, som den 31. oktober foretog opgørelse over boets midler. Ved denne lejlighed var Pastor Tryde lavværge for Maren Pedersdatter, som erklærede, at hun vill forøge børnenes arv, så hver søn fik 500 rdl. og døtrene hver 250 rdl. Niels Rasmussen havde været skoleforstander, og de papirer, som vedkom denne bestilling, fik Pastor Tryde med sig hjem.

Efter mandens død drev Maren Pedersdatter selv gården, som hun købte til ejendom den 9/6/1855, skødet udstedes 8/6 1857. Hun døde den 5/1 1870

Family Note

Marriage with Niels Rasmussen

Kvislemark churchbook 1814-1832 page 62

Ungkarl Niels Rasmussen af Quislemark 32 år

Pigen Maren Pedersdatter af Quislemark 28år

Forlovere:
Gaardmand Peder Pedersen af Schafterup (Skafterup?)
Husmand Peder Hansen af Bisserup

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Hans (Slagter) Hansen 1745-1811/ Dorthe Pedersdatter 1739-1793 Morten Larsen 1728-1798 Kirsten Sørensdatter 1749-
||||


||
Peder Hansen 1769-1845 Kirstine Mortensdatter 1775-1826
|||
Maren Pedersdatter 1802-1870 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content