• Born 21 March 1887 - Kristianstad, Skåne, Sweden
 • Deceased 25 March 1958 - Nosaby, Skåne, Sweden,aged 71 years old
 • Trädgårdsmästare

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

(display)

 Events


 Notes

Individual Note


Occupation: Trädgårdsmästare(Source: Församlingsboken Vreta Kloster AIIa:5)(Source: Församlingsboken Vreta Kloster AIIa:7 sid 273)(Source: Församlingsboken Kristberg AIIa:4 sid 322)(Source: Församlingsboken Nosaby AIIa:6 sid 155)(Source: Församlingsboken Perstorp AIIa:4 sid 298)
Var troligen gift med en Selma Amalia Lundman 1886-1962. Deras dotter dotter har jag Dna träff med på Ancestry - andremaj1.
Föräldrarna varinte gifta när han föddes. Pappan bor på No 128 sid 819 och mamman på No 271 sid 1774 i husförhörsboken. Styckjunkare O Bengtsson i Garnisionsförsamlingen är dopvittne. En notering i födelseboken säger "Urmakare B.O.H. Bengtsson begärde hos pastor att inskrifvas såsom barnets fader och att modern skulle kyrktagas såsom hans äkta hustru, hvilken begäran bifölls, då båda föräldrarna befunnes myndiga och äktenskapslediga. Erkännes B.O.H. Bengtsson". Familjen återfinns senare i hfl Kristianstad stadsförsamling AI:26 sid 1446.

Enligt församlingsboken Kristianstad stadsfs AIIa:10 sid 711 flyttar han 5/9 1907 men vart? Först inskrivet till Lunds stadsförsamling men det är överstruket och istället står något jag inte kan tyda men det kan möjligen vara Malmö S:t Pauli. Han flyttar dock tillbaka 1/11 1909 och kommer då från Kungl Smålands Art Reg:te Jönköpings län och är volontär. Flyttar 8/7 1910 till Östergötlands län otydligt vart. Allt enligt samma sida i församlingsboken. Utflyttningsboken B:12 sid 136 bekräftar att han 1907 flyttar till Malmö St Pauli som trädgårdselev. I utflyttningsboken B:13 sid 157 ser det ut som om han flyttar till V Stenby i Östergötland och återigen står han som trädgårdselev. I församlingsboken AIIa:10 sid 711 står han som frikallad No 230 2/08 under värnpliktsförhållanden.

Inflyttningsboken BI:3 sid 13 i Västra Stenby uppger att han flyttar in 22/7 1910 som dräng på Sjökumla sid 200 i församlingsboken. Detta hänvisar till AIIa:1 sid 200 vilket är Sjökumla rusthåll och där finns en trädgårdsmästare. Olof Hilmer står som trädgårdselev längre ner. I nästa församlingsbok AIIa:2 finns han på sid 226 som trädgårdselev. Han flyttar till Kristberg 10/2 1911. Inflyttningsboken Kristberg BI:4 sid 1 anger att han flyttar in 13/2 från Västra Stenby till Bäckalund på sid 327 i församlingsboken och han tituleras trädgårdsmästare.
På samma sida i församlingsboken Kristberg AIIA:3 sid 327 finns torparen Karl Johan Lundman som har en dotter vid namn Selma Amalia född 19/6 1886 i Kristberg. Båda finns alltså på Bäckalund, Skrukarp vid vigseln. Paret flyttar 9/6 1911 till Västra Stenby och har med sig Selma Amalias dotter före vigseln Calla Gertrud Amalia född 20/6 1908 i Hagebyhöga. De flyttar till Sjökumla sid 226 i församlingsboken AIIa:2. Hennes dotter före äktenskapet flyttar med familjen och står som dotte hela vägen till i Perstorp där hon står som utflyttad till Österslöf 12/11 1924 men flyttar tillbaka hem 9/11 1928 och verkar använda Bengtsson som efternamn.
Redan i november samma år (8/11 1911) flyttar de till Vreta Kloster. Han finns som utflyttad från Västra Stenby till Vreta Kloster 1911, och inflyttad 15/11 1911 i Vreta Kloster till Kungsbro sid 243. 13/11 1913 flyttar de till Kristberg. Den 28/11 1913 flyttar de in till Kristberg och Kvarn på sid 322.
21/10 1915 flyttar familjen vidare till Nosaby i Kristianstad län. De återfinns där i Balsby no 44 på sid 137 i församlingsboken AIIa:4.
5/5 1917 flyttar de till Perstorp. De hamnar på sid 298 i församlingsboken vilket är Ybbarp. I Perstorp verkar Olof Hilmer ha varit både trädgårdsmästare som inflyttad och från 1921 fabriksarbetare.

Den 22/8 1924 står familjen som utflyttad till Nosaby, och i församlingsboken Nosaby AIIa:6 sid 155 finns de som inflyttade 1/9 1924 från Perstorp. Nu är Olof Hilmer trädgårdsmästare igen.

 Sources

 • Individual: Sveriges Befolkning 1890
  Sveriges Befolkning 1900
  Sveriges Dödbok 1901-2013
  Födelseboken Kristianstad Stadsfförsamling CI:16
  Hfl Kristianstad stadsförsamling AI:26
  Hfl Kristianstad garnisionsförsamling AI:31 sid 1542
  Hfl Kristianstad stadsförsamling AI:29 sid 768
  Församlingsboken Kristianstad stadsförsamling AIIa:2 sid 720
  Församlingsboken Kristianstad stadsförsamling AIIa:10 sid 711
  Vigselboken Kristberg EI:2
  Församlingsboken Vreta Kloster AIIa:5
  Församlingsboken Vreta Kloster AIIa:7 sid 273
  Församlingsboken Kristberg AIIa:4 sid 322
  Församlingsboken Nosaby AIIa:6 sid 155
  Församlingsboken Perstorp AIIa:4 sid 298
  Födelseboken Perstorp CI:7

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Olof Bengtsson 1837- Johanna Paulsson 1831- Frans* August Vilhelm Ljunggren 1838-1899 Maria Mårtensson 1842-1904
||||


||
Bror Olof Hilmer Bengtsson 1865-1958 Hilma* Augusta Ljunggren 1862-1932
|||
Olof Hilmer Bengtsson 1887-1958