• Né le 1er mars 1889 - Szarvas, Békés, Magyarország
  • Décédé le 31 décembre 1916 - Orosz harctér.,à l'âge de 27 ans

A participé à la Grande Guerre, mort le 31/12/1916

Que s'est-il passé ce jour là ?

 Parents

 Union(s) et enfant(s)

 Fratrie

 Notes

Notes individuelles


Religion: evangélikus
VII.617 Háborús hősi halot.Közlegény a Cs.Kir 101-es gyalogezredben. Orosz harctér.
kir. járásbiróság Brhlik Istvánná részéről a 28000. 1919. I. M. számú rendelet alapján előterjesztett kérelem folytán az állitólag eltűnt Brhlik Pál Szarvas , Békés , Magyarországi lakos holtnaknyiivánitása iránt az eljárást megindította és az eltűnt részére ügygondnokul dr, Benczúr Vilmos Szarvas , Békés , Magyarországi ügyvédet rendelte ki.
Az eltűnt neve Brhlik Pál, születési helye és ideje Szarvas , Békés , Magyarország, 1889 március 1., szüleinek neve Brhlik István és Túsják Anna laknak Szarvas , Békés , Magyarországon, házastársának neve Tomán Judit, lakik Szarvas , Békés , Magyarországon, az eltűnt foglalkozása földmives, utolsó lakhelye Szarvas , Békés , Magyarország, vagyontalan, bevonulásának időpontja, mozgósításkor, az a csapattest, melynél utoljára teljesített szolgálatot, a 101. gyalogezred, katonai rendfokozata közlegény, utolsó tábori postaszáma 109, az a hadiesemény, ipely közben nyomaveszett: 1914. évben az orosz fronton eltűnt, azóta életjelt nem adott magáról.
A kir. járásbiróság felhív mindenkit, hogy abban az esetben, ha az eltűnt életbenlétéről, tartózkodási helyéről, halálának vagy eltűnésének körülményeiről, vagy a holtnaiknyilvánitás szempontjából fontos egyéb körülményekről, jgy különösen arróllenne tudomása, hogy az eltűnt a fentjelzett időn túl még élötben volt, azt e hirdetménynek a bíróságnál történt kifüggesztésétől számított 60 nap alatt a bíróságnak jelentse be, mert ha a most megjelölt időpontig bejelentés nem érkeznék, a bíróság az egyébként kiderített tények alapján fog a holtnaknyilvánitás kérdésében határozni.

 Sources

  • Personne: A Szarvas , Békés , Magyarországi kir járásbiróság Brhlik Istvánná részéről a 28000 1919 [...] kérelem folytán az állitólag eltűnt Brhlik Pál Szarvas , Békés , Magyarországi lakos holtnaknyiivánitása iránt [...] rendelte ki Az eltűnt neve Brhlik Pál születési helye és ideje [...] 1889 március 1 szüleinek neve Brhlik Ist­ván és Túsják Anna laknak [...]

  Photos & documents

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Aperçu de l'arbre

sosa István Brhlik 1822-1907 sosa Mária Hegegy 1831-1892 sosa János Tusjak 0-0 sosa Zsuzsanna Sebjan 0-0
||||


||
sosa István Brhlik 1855-1924 sosa Anna Tusjak 1858-1939
|||
Pál Brhlik 1889-1916