Sosa :800
  • Deceased after 1732 - verm. Zuidbroek, Gn

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

De E.Saartien Jacobs wed. van Jan Alberts verkoopt aan de E.Hindrik Alberts en Barber Uldricks egtel. de overdragt van een plaatse groenland met een hof, met de behuizinge etc. staande en gelegen bij de Jagerswijk in Sapmeer, hebbende Gerke Makkeswed.ten noorden, Jannes Gerkes ten oosten, de Schults Julsinga ten zuiden, het hooftdiep ten westen tot maester swetten etc., sulx voor een somma van ses hondert negen en dertig car.gl.etc. Belijet den 20 mai 1720. geextrah. den 8.5.1721. GAGR.A.IV W2-fol.58 8.5.1721)
-
Hendrik Alberts en Barber Uildriks ehl.verkopen aan de E.Steffen Gerrits ten Kaate en sijn broer Berent Gerrits ten Kaate te samen in solidum de overdragt van een plaatse groenland met een hof met een behuisinge daer staende etc. staende engelegen bij de Jagerswijk in Sapmeer, hebbende Gerke Mackes wed. ten noorden enz. Ende sulx voor sevenhondert car.gld etc. Belijet den 24 febr.1723. Geextrah. den 25 dito. (GAG R.A.IV W2-fol.77 24.2.1723)
-

Family Note

Marriage with Barber UILDRIKS

civil

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Hindrik Coops DRAGGE †1698/ Jantien ROELEF †1698/  
|||
Albert Hindriks DRAGGE †1718/ N. RIJCKENTS ? †/1713
|||
Hindrik Alberts [DRAGGE] †1732/