133 last names (313 individuals)

ABCDEFGHLMNPQRSTVWd