Adrianus Hoevenaar
Adrianus Hoevenaar
Sosa :1
 • Born 11 September 1764 - Utrecht, Utrecht, Netherlands
 • Baptized 16 September 1764 - Utrecht, Utrecht, Netherlands
 • Deceased 17 August 1832 - Utrecht, Utrecht, Netherlands,aged 67 years old
 • Schietschuitschipper en schipper op de Amsterdamse volksschuit
9 files available 9 files available

 Parents

a picture
 • Notaris-procureur te Utrecht
 •  Spouses and children

   Siblings

   Notes

  Individual Note

  Adrianus was schietschuitschipper en schipper op de Amsterdamse Volksschuit. Op 8 mei 1795 wordt Adrianus hersteld in het ambt van schietschuitschipper, waar van "hij Adrianus Hoevenaar na de Revolutie van A° 1787 geremoveert is. Gelastende den Burger N. Booms omme in den post van den herstelden Amptenaar van nu af aan niet meer te fungeren." Op 19 September 1797 wordt hij verkoren tot Adjudant der Compagnie Artillerie van de Gewapende Burgermacht van Utrecht met rang van Eerste Lieutenant.

  Op 29 November 1797 betaalt hij contributie wegens zijn lidmaatschap van de bataafsche Broeder schap Concordia.

  In 1798 betaalt Adrianus F6,- aan Vrijheidsvaandel wegens de consumptie van Coffi en Thee voor het huysgezin (3 persoonen) voor eenjaar, ingaande den errsten Mey 1798. Op 5 october 1799 werd Adrianus als commandant van een compagnie artilleristen gelast om 112 Engelse krijgsgevangenen naar Breda te transporteren.

  In 1801 was hij 1e Kapitein van het 1e bataillon van de Compagnie der Artillerie "der opgemelde gewaapende burgermacht" departement van den Rhijn, waaruit hij op 3 januari 1806 eervol werd ontslagen door de Secretaris van Staat voor de zaek van Oorlog der Bataafse republiek. In 1823 wordt Adrianus aangeslagen op het Kohier der Patentpligtigen: bij het beroep wordt dan vermeld:
  een Amsterdamsche Volksschuit, groot volgens ijkbrief 20 tonnen. Hij etste evenals zijn vader in glas en vervaardigde ook tekeningen.

  Enige graveerwerken waren in het bezit van zijn zoon Willem Pieter, waaronder een klein bokaal, waarop uitvoerig was geëtst het borstbeeld van Lodewijk Napoleon, koning van Holland, en het volkswapenaan de tegenover zijde . Het gezin van Adrianus woonde tussen 1798 en 1808 op het Oud Kerkhof te Utrecht.
  Zie foto`s en/of document van/over Adrianus:
  http://gw.geneanet.org/pjhoevenaar_w?lang=nl&p=adrianus&n=hoevenaar&oc=0&type=medias

   Sources

  • Birth: 1e Buurkerksteeg - MH:SC109
  • Baptism: Engelse Kerk - MH:SC110
  • Spouse: Akte 236
  • Death: buiten de Weerdpoort wijk M 108, overlijdensakte 32 Utrecht - MH:SC111

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  a picture
  Cornelis Hoevenaar 1698-1761
   Adriana Margaretha de Bruijn 1707-1746 Gijsbert Willem Oortman †1784 Christina Megteld Ubing †1735
  ||||


  ||
  a picture
  Adrianus Hoevenaar 1732-1793
   Christina Mechteld Oortman 1732-1815
  ||  |
  a picture
  Adrianus Hoevenaar 1764-1832