Lambrecht Hoevenaar alias Vermeij
Lambrecht Hoevenaar alias Vermeij
Sosa :128
  • Born about 1535
  • Deceased in 1613 - Culemborg, Gelderland, Netherlands,aged about 78 years old
  • Wijnkoopman en burgemeester van Culemborg
5 files available 5 files available

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Notes

Individual Note

Uit de Lenen van de Hofsteden van Vianen:

373b: De helft; van het leen, 14 mrt. 1555: Lambert Vermey alias Hoevenaer bij dode van Nikolaas, zijn vader, l8fo.27v-28."

10 mrt. 1559 wordt Lambrecht vermeld als lakenkoopman te Culemborg en op 21 aug. 1562 als
kleermaker te Culemborg.

28 dec. 1578 compareerde Lambert als man en vocht van Elisabeth Petersdr., erfgename van Marichjen Gerritsdr., wed. van Peter Jans, die mede-erfgenaam geweest is van Maycken Dirck Jansdr., wed.

31 jan. 1580 levert Lambrecht wijnen en seemse(?) vellen aan de Graaf van Culemborg.

17 juli 1582 betaalt hij pacht aan de Graaf van Culemborg.

Lambrecht was brouwer, wijnkoopman, schepen en stadsburgemeester van Culemborg van 1597-1600.
29 nov. 1594 legt hij, als burger van Culemborg, te Utrecht voor Nots. van Herwaarden namens zijn broer Peter Hoevenaer, burger van Breda, een verklaring af over het gevangen houden van 2 burgers i.v.m. een onduidelijke affaire inzake de Munt te Culemborg. Lambrecht onderhield kontakten met de Graaf van Culemborg Floris van Pallandt en nam deel aan de beeldenstorm o.a. in de Barbarakerk te Culemborg op zaterdag 14 sept. 1566. Hij werd hiervoor door Alva veroordeeld: Robert van Lijnden, Spaans Gouverneur van Culemborg, had opdracht om de goederen van degenen, die aan de troebelen in 1566 haddendeelgenomen, te inventariseren. Op de lijst van personen komt Lambert Hoevenaer voor. Lambrecht levert in 1611 boter aan het Huis Culemborg. Rekening betreffende de administratie van de stadsburgemeester Lambrecht Hoevenaer, ter afhooring aangeboden door zijn erfgenamen, over de jaren 1597/98 en 1599/1600, 2 delen.
6.Zie ook De Nederlandse Leeuw 1973, blz. 16-18, artikel W.A. Wijburg jr.
7.Rechterlijk Archief Culemborg, register van testamenten, Testament Lambrecht Hoevenaar en Elisabeth Petersdr., 11-4-1612, geregistreerd juli 1613, Inv. 243

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Lambert Maurijnsz. Vermeij Johanna Hoevenaar †/1540  
|||
Nikolaas Vermeij Lambertsz. /1495-ca 1555 X N.N. Schoonouwen
|||
a picture
Lambrecht Hoevenaar alias Vermeij ca 1535-1613