Hustru F län i Sofia på Förstaden nr 40 (about 1876), Bosatt F län i Sofia på Förstaden nr 40 (1876)

     Spouses and children

     Sources

     Family Tree Preview