(Hensing Alberts Medema)


 • Born in 1781 - Meeden, Groningen, Nederland
 • Baptized 1 July 1781 (Sunday) - Meeden, Groningen, Nederland
 • Deceased 11 August 1826 (Friday) - Hevekes, Delfzijl, Groningen, Nederland,aged 45 years old
 • Landbouwer

 Parents

 Spouses

 • Married 17 February 1811 (Sunday), Hevekes, Delfzijl, Groningen, Nederland, to Jantje Roelfs van Till 1760-1829

 Notes

Individual Note

Doop: 1781 1 Juli is gedoopt het kind van Albert Hensing & Aaltje Andries Ehel. op de Meden geboren den 26 Junii & is genaamt (Hesing) Hensing.

Huwelijk: 1811 Den 17 Febrarij Zijn, na drie gedane proclomatien hier in de huwelijke staat bevestig, Hensem Alberts van van de Meden in het Oldampt en Jantje Roelfs wedw. van Hindrik Benes van Hevekes.

Overlijdensakte: No.98. In den jare Een duizend achthonderd en zesentwintig den elfden van de maand Augustus, des nademiddags te drie uur, Zijn voor mij Marcus Conelius Diephuis, Wethouder bij indispositie van den Ambternaar van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Delfzijl kwartier Appingedam, Provincie Groningen gecompareerd; Klaas Poppes Oosting, oud zevenenvijftig Jaren, van beroep landbouwer, en Eilt Pieter Boer, oud Vier en dertig Jaren, van beroep, boerenknegt wonende beide te Hevekes, en nabuuren van de overledene - Verklarende dat heden morgen, in het huis No.2. te Hevekes, binnen deze Gemeente overleden is Hensum Alberts Medema, oud vijf en veertig Jaren, van beroep, wonende te Hevekes, geboren te Zuidbroek zijnde de namen en verdere betrekkingen van der zelver ouders aan de deposanten onbekend, man van Jantje Roelfs, geen kinderen nalatende. - Waarop deposanten deze acte na voorlezing met ons hebben geteekend, op dag maand en Jaar als boven. Den Fungerend Burgem. (3 handtekeningen)

 Sources

 • Birth, baptism: Kerkboek Meeden Doop- en trouwboek 1644-1800 folio 57v
 • Spouse: Kerkeboek Hevekes 1687-1811 folio 210v
 • Death: Overlijdensregister Delfzijl 1826 Aktenr: 98

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
Albert Hensing a picture
Aaltje Andries
|||
Hensum Alberts Medema 1781-1826 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content