Mathilda de Smet
Mathilda de Smet
 • Born 28 May 1907 (Tuesday) - Putte, Noord-Brabant, Nederland
 • Deceased 20 October 1980 (Monday) - Putte, Noord-Brabant, Nederland,aged 73 years old
 • Buried 20 October 1980 (Monday) - Putte, Noord-Brabant, Nederland
3 files available 3 files available

 Parents

a picture
 • Arbeider.
 • a picture

   Spouses

   Notes

  Individual Note

    Geboorteakte:

  No.27 In het jaar negentien honderd en zeven, den acht en twintigsten Mei, is voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente PUTTE, provincie Noord-Brabant, verschenen: Petrus Joannes de Smet oud veertig jaren jaren, van beroep arbeider wonende alhier die ons heeft aangegeven, dat op den acht en twintigsten Mei negentien honderd en zeven, ten vier ure, des voormiddags, binnen deze gemeente is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit hem comparant en zijne echtgenoote Maria Daemen, zonder beroep, mede wonende alhier aan welk kind hij heeft verklaard, de voornaam te geven van: Mathilde. Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Josephus van Kerckhoven oud vijf en zestig jaren, van beroep koopman, wonende alhier en van Eduardus Wouters oud zes en veertig jaren, van beroep klerk wonende alhier. Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke wij, na gedane voorlezing aan de aangever en aan de getuigen, hebben geteekend met ons en de getuigen. De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, (4 handtekeningen)

  Burial

  Algemene Begraafplaats (oud) Antwerpsetraat 269 Putte.Bron: online begraafplaatsen .nl

   Sources

  • Birth: Geboorteregister Putte 1907 Aktenr: 27
  • Spouse: Huwelijksregister Putte 1933 Aktenr: 9
  • Burial: Online Begraafplaatsen

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  a picture
  Cornelius de Smet 1831-1882
   a picture
  Catharina Jansen 1836
   a picture
  Petrus Joannes Daemen 1839-1919
   a picture
  Dimphena Gijsen 1835-1917
  ||||


  ||
  a picture
  Petrus Joannes de Smet 1866-1949
   a picture
  Maria Daemen 1867-1950
  ||  |
  a picture
  Mathilda de Smet 1907-1980