Jan Teekes Helmus
Jan Teekes Helmus
 • Born about 1769 - Niezijl, Grijpskerk, Groningen, Nederland
 • Deceased 26 February 1830 (Friday) - Niezijl, Grijpskerk, Groningen, Nederland,aged about 61 years old
 • Arbeider
3 files available 3 files available

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

 1 - Geboren:

Van Jan Teekes geen geboorte- of doopgegevens kunnen vinden.

 2 - Huwelijk:

Proclamtien aangeven 1796 Den 26 Maart Jan Tijkes van Niezijl en Saartje Hillebrands van Ezinge - - - - - - - Den 17 April. Gecopuleerd.

 3 - Overlijdensakte:

10 In het Jaar een duizend achthonderd en dertig, op Maandag den eersten Maart des nademiddags drie uren zijn voor mij Klaas K de Waard Burgemeester en officier van den Burgerlijken Stand der Gemeente Grijpskerk in het Kwartier en provincie Groningen gecompareerd Jacob Pieters van der Post, oud twee en veertig Jaren, en Jan Ettes Ettema oud negen en dertig Jaren beide van beroep arbeiders, woonachtig te Niezijl bestaande door geen bloedverwantschap, maar zijn geburen van de hier na te meldene overledenen dewelke verklaarden dat op vrijdag den zes en twentigsten februarij dezes Jaars des morgens om zeven uren te Niezijl binnen deze gemeente in de behuizinge gemerkt No:76 overleden is Jan Teekes Helmus oud één en zestig Jaren van beroep arbeider, geboren en woonachtig te Niezijl Ehe man van Saartje Hillebrands van der Maas, te Niezijl woonachtig, zijnde van de ouders van de overledene bij de aangevers niet bekend, nalatende drie kinder. - Waar van deze acte is opgemaakt, en door de laatst gemelde getuige met mij officier na gedane voorlezing ondetekend, verklarende Jacob Pieters van der Post van niet te kunnen schrijven op dag, maand en Jaar als boven. (2 handtekeningen)

 4 - Opmerking:

Jan Teekes wordt ook vermeld als: Jan Tekes - Jan Tekkes - Jan Tijkes.

 Sources

 • Spouse: Kerkboek Niezijl Doop- en trouwboek 1651-1811 folio 80
 • Death: Overlijdensregister Grijpskerk 1830 Aktenr: 10

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content