Suzanna Kanning
Suzanna Kanning
 • Born 30 January 1915 (Saturday) - Horsten, Onstwedde, Groningen, Nederland
1 file available 1 file available

 Parents

a picture
 • Landbouwer, Groentehandelaar
 •  Spouses

   Notes

  Individual Note

    Geboorteakte:

  No.43. Heden den eersten Februari negentien honderd vijftien verscheen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Onstwedde Lambert Kanning oud acht en twintig jaren, van beroep Landbouwer, wonende te Horsten, die verklaarde dat zijne echtgenoote Susanne Bakker, zonder beroep op den dertigsten Januari dezes jaars des voormiddags te drie uur, te Horsten binnen deze gemeente is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaam Susanne gegeven zal worden. Gedaan in tegenwoordigheid van Harm Jurrien Kugel oud vijftig jaren, van beroep bakker wonende te Musselkanaal en Jakob de Jonge oud zeven en veertig jaren, van beroep bakker wonende te Stadskanaal. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. (4 handtekeningen)

  Birth

  Aangiftedatum: 1-2-1915

   Sources

  • Birth: Geboorteregister Onstwedde 1915 Aktenr: 43
  • Spouse: No.23 Den zevenden November negentienhonderd en tien, verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oldehove, Albert Schuitema, oud acht en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Kommerzijl, en Sierk van der Veer oud drie en veertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Oldehove, die aangifte deden, dat den vierden November, is overleden Grietje Stulp oud twee maanden, zonder beroep, geboren te Kommerzijl gemeente Oldehove, wonende te Kommerzijl, gemeente Oldehove, dochter van de echtelieden Pieter Stulp, arbeider en Kornelia Froentjes, zonder beroep, beiden wonende te Kommerzijl voormeld. Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen. (3 handtekeningen)

    Photos and archival records

  {{ media.title }}

  {{ media.short_title }}
  {{ media.date_translated }}

   Family Tree Preview

  Hindrik Kanning 1862-1915 a picture
  Sietke Schuiling 1862-1912
   Derk Bakker Hillechien Dijker
  ||||


  ||
  a picture
  Lambert Kanning 1887-1936
   a picture
  Suzanna Bakker 1888
  ||  |
  a picture
  Suzanna Kanning 1915  1. gw_v5_tour_1_title

   gw_v5_tour_1_content

  2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

   gw_v5_tour_2_content

  3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

   gw_v5_tour_3_content

  4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

   gw_v5_tour_3bis_content

  5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

   gw_v5_tour_4_content

  6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

   gw_v5_tour_5_content

  7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

   gw_v5_tour_6_content

  8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

   gw_v5_tour_8_content

  9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

   gw_v5_tour_7_content

  10. gw_v5_tour_9_title

   gw_v5_tour_9_content