Elisabeth Melsen
Elisabeth Melsen
(Elizabetha Melsen)


  • Born in 1783 - Zuidgeest, Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland
  • Baptized 26 August 1783 (Tuesday) - Huijbergen, Noord-Brabant, Nederland
  • Deceased 6 July 1845 (Sunday) - Woensdrecht, Noord-Brabant, Nederland,aged 62 years old
4 files available 4 files available

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

 1 - Geboren / Doop:

1783 ex Zuijdgeest Die 26 augusti 1783 Baptiza. Sub Conditione . Elizabetha filiam legit. Jacobi Melsen ex Zuijdgeest et Catharina de Neijs ex . susceperuut ptrus joannes melsen et Elizabetha ........

 2 - Overlijdensakte:

No.27. Elisabeth Melsen In het jaar een duizend acht honderd vijf en veertig, den dertigsten der maand October. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente WOENSDRECHT, Provincie Noord-Braband, Cornelius Leenaarts oud vier en twintig jaren Veldwachter, wonende binnen deze Gemeente bekende van de overledene en Adrianus van den Boom, oud negen en twintig jaren Molenaars Knegt wonende mede binnen deze Gemeente bekende van de overledene dewelken aan ons hebben verklaard, dat op den zesden der maand Julij dezes jaars, om drie ure, des namiddags, binnen deze Gemeente in het huis, wijk letter D. , nommer vijftien is overleden Elisabeth Melsen, oud vier en zestig jaren, van beroep landbouwersche, geboren en wonende te Woensdrecht, dochter van Jacobus Melsen, en van Anna, Catharina, de Nijs, beiden overleden, Echtgenoote van Johannes Baptist, Cornelissen, van beroep landbouwer, wonende mede te woensdrecht. En nadat deze tegenwoordige Akte door ons dadelijk is opgemaakt, in dubbel ingeschreven en aan de aangevers is voorgelezen, hebben wij dezelve geteekend met de aangevers, voormeld. De Ambtenaar voornoemd, Burgemeester (3 handtekeningen)

Death

Aangiftedatum: 30-10-1845.

Family Note

  Huwelijk:

Den 24 Meij 1801 compareerden voor Municipaliteits Leden van de zuidgeest Jan Cornelissen, meerderjarig jongman, geboren en wonende alhier, als mede Elisabeth Melsen, minderjarige Dochter, insgelijks alhier geboren en woonagtig; dewelken, na dat hunne drie huwelijksch proclamatien, zonder wettige inspraak waaren gegaan in den Echten Staat Zijn bevestig geworden. Actum ten Rechthuize van de Zuidgeest, datum ut supra (5 handtekeningen)

 Sources

  • Baptism: Huijbergen RK doopboek 1714-1791 folio 75v
  • Spouse: Trouwboek Municipaliteit Borgvliet en Zuidgeest 1798-1808 folio 16v
  • Death: Overlijdensregister Woensdrecht 1845 Aktenr: 27

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

  Gerard de Nijs Elisabeth Pijnen
|||
Jacobus Melsen †1814 Anna Catharina de Nijs †1813
|||
a picture
Elisabeth Melsen 1783-1845