Susanna Melsen
Susanna Melsen
(Susanna Melsen)


  • Born in 1778 - Zuidgeest, Woensdrecht, Bergen op Zoom, Noord-Brabant, Nederland
  • Baptized 12 July 1778 (Sunday) - Huijbergen, Noord-Brabant, Nederland
  • Deceased 25 December 1858 (Saturday) - Ossendrecht, Noord-Brabant, Nederland,aged 80 years old
5 files available 5 files available

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

 1 - Geboren / Doop:

1778 ex Zuijtgeest Die 12 julii 1778 Baptizati Susanna filum Legitmam Petri joannis Melsen ex calmphout et Maria Nuijts etx woensdrecht conjgum Sesceperunt Adrianus Nuijts et Petronella Busters

 2 - Overlijdensakte:

No.32. In het jaar een duizend acht honderd acht en vijftig, den vijf en twintigsten der maand December. Verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente OSSENDRECHT, Petrus Johannes Koolen, oud zes en vijftig jaren, Herbergier wonende alhier, zoon van de overledene, en Hendrik Andries Adan, oud zes en dertig jaren, Secretaris, wonende alhier, neef van de overledene, dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den vijf en twintigsten December dezes jaars, om twee ure des namiddags, binnen deze Gemeente, is overleden, Susanna Melsen, oud tachtig Jaren, zonder beroep, wonende alhier, geboren te Woensdrecht, weduwe van Cornelis Koolen, dochter van Petrus Johannes Melsen en van Maria Catharina Nuijts, beiden overleden. Waarvan akte: welke wij dadelijk in dubbel hebben opgemaakt, en na door ons aan de comparanten te zijn voorgelezen, met hen hebben geteekend. De Ambtenaar voornoemd, (3 handtekeningen)

Death

Aangiftedatum: 25-12-1858.

Family Note

 1 - Ondertrouw:

Den 27 April 1799 Zijn voor ons Muniucipaliteits Leeden der Gemeente Zuidgeest gecompareert Cornelis Koolen, meerderjarige Jongman, geboren in de buiten Poorterij der Stad Bergen op Zoom en wonende te Borgvliet; mitsgaders Susanna Melse, minderjarige Dochter, geboren en woonende onder deze Gemeente. Dewelke zich in ondertrouw hebben laaten aanteekenen, voornemens Zijnde, na dat de drie huwelijks proclmatien, zo hier, als te Borgvlietonverhinderd Zullen Wezen gegaan, Zig in den Echten staat te zullen laaten bevestigen Actum ten Rechthuize van den Zuidgeest. (4 handtekeningen) folio 4

 2 - Huwelijk:

Den 16e Meij 1799, zijn voor Municipaliteits Leeden van Zuidgeest Gecompareert Cornelis Koolen, meerderjarig Jongman, geboren in de buiten Poorterij der Stad Bergen op Zoom, woonende te Borgvliet, mitsgaders Susanne Melsen, minderjarige Dochter, geboren en wonende onder deze Gemeente: dewelken na dat hunne drie huwelijks proclamatien Zoo hier als te Borgvliet, zonder wettige inspraak waaren gegaan, in den Echten Staat zijn bevestigd geworden. Actum int Rechthuis van Zuidgeest datum ut Supra. Secr. (5 handtekeningen)

 Sources

  • Birth, baptism: Huijbergen RK doopboek 1714-1791 folio 65v
  • Spouse: Trouwboek Municipaliteit Borgvliet en Zuidgeest 1798-1808 folio 4v
  • Death: Overlijdensregister Ossendrecht 1858 Aktenr:32

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview