Jantje Garmts Renkema
Jantje Garmts Renkema
  • Born 18 March 1765 (Monday) - Sebaldeburen, Grootegast, Groningen, Nederland
  • Baptized 25 March 1765 (Monday) - Sebaldeburen, Grootegast, Groningen, Nederland
  • Deceased 9 April 1840 (Thursday) - Sebaldeburen, Grootegast, Groningen, Nederland,aged 75 years old
  • Landbouwersche
1 file available 1 file available

 Parents

 Spouses and children

 Notes

Individual Note

Doop: Kinderen die door nalatigheid van mijnen antesessor den Wel Eerw. Heer E. T Atlas in t protocol niet Zijn aagetekend, doch door mij Hermanus Arnoldus Braam Bedienaar des H. Evangeliums Te Sebaldeburen, onder 2 geuigen dat deze navolgende kinderen alhier gedoopt zijn, geprotocolleerd in den jaare 1780. (folio 43)

Dat het dochtertje van Garmt Japiks en Martje Willems geboren is den 18 Maar 1765 en gedoop is den 25 Maart en genoemd is Jantje getuigen Andries Berents als ouderling en Harm Luitjes als ouderling.

Huwelijk: 1791 1 Mai Zijn alhier naar voorgaande kerkelijke kondiging gecopuleerd Pieter IJntjes van Sebaldeburen en Jantje Garmts mede van Sebaldeburen.

Overlijdensakte: In het jaar duizend acht honderd en veertig, den negeneden der maand April, zijn voor ons Burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Grootegast, Arrondissement Groningen, Provincie Groningen, verschenen Lammert Jans Koenes, oud vier en twintig jaren, van beroep Dagloner, wonende te Sebaldeburen, geene famillie van de overledene, en Germ Wilts Burema, oud zes en twintig jaren, van beroep Boereknecht, wonende te Sebaldeburen, geene famillie van de overledene, welke ons hebben verklaard: dat op den negenden der maand April, des jaars duizend acht honderd en veertig, des morgens te drie uur, binnen deze gemeente, en wel te Sebaldeburen, is overleden Jantje Garmts Renkema oud zesenzeventig Jaren, van beroep Landbouwersche, laatst gewoond hebbende te Sebaldeburen weduwe van Pieter Eintjes Harkema dochter van Garmt Jacobs en Martje Willems alle drie overleden. Van welke aangifte en verklaring deze akte dadelijk is opgemaakt en ingeschreven op de beide dubbelen van het overlijdens-register dezer gemeente; en is deze akte, nadat dezelve aan de aangevers was voorgelezen door de eerste aangever nevens mij verteekend de Tweede aangever heeft verklaard van niet te kunnen wijl geen schrijven hadde geleerd (2 handtekeningen)

Opmerking: Bij Jantje haar doop wordt haar vader vermeld als Garmt Japiks en bij haar overlijden als Garmt Jacobs.

 Sources

  • Birth, baptism: Kerkboek Sebaldeburen Doop- en trouwboek 1669-1775 folio 44
  • Spouse: Kerkeboek Sebaldeburen 1776-1811 folio 62 v
  • Death: Overlijdensregister Grootegast 1840 Aktenr: 20

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.geTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

   
a picture
Garmt Jacobs
 a picture
Martje Willems
|||
a picture
Jantje Garmts Renkema 1765-1840