2329 last names (13265 individuals)

'(.?ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWZdilnotx

Full list: