• Born 14 October 1706 (Thursday) - Steenbergen nbr,NLD
 • Baptized 14 October 1706 (Thursday)
 • Deceased 21 October 1751 (Thursday) - Lillo,AN,BEL,aged 45 years old
 • Bakker te Lillo knoopmaker te Steenbergen

 Parents

 Spouses and children

 Siblings

 Half-siblings

On the side of Willem Kock 1675-
(display)

 Events


 Notes

Individual Note

Joost Kock, geref. ged. Steenbergen 14-10-1706, zoon van Willem Kock en Anna Pronker (doopgetuigen: Wissel Eems en Christina de Proncker); 65 was in 1730 meester knoopmaker te Steenbergen; 66 deed belijdenis aldaar 26-6-1736; 67 werd later bakker in fort Lillo; woonde in de Langestraat te Lillo, inkomend van de poort aan de linkerzijde, naast de huizen “Bohemen” en “De Roos”; 68 vermeld als brandweerman (waterschepper) te Lillo in 1740; 69 zijn huis werd in 1747 zwaar beschadigd tijdens beschietingen van het fort door Franse troepen; kocht in 1743 tijdens een publieke verkoop in Lillo 10 bomen; 70 testeerde met tweede echtgenote op 11-12-1745; dit testament werd op 4-2-1752 voor de Weeskamer van Lillo getoond; 71 kreeg op 14-4-1747 van de magistraat een verklaring van goed gedrag; 72 vermeld als borg te Lillo ten behoeve van Jacob Dronkers op 7-3-1749; 73 werd in 1750-1751 door de diaconie van Liefkenshoek betaald voor het bakken van het brood voor het avondmaal (fl. 10 en 10 stuivers); 74 op 18-4-1752 ontving zijn weduwe voor het bakken van brood voor de kerk van Liefkenshoek in 1750 en 1751 fl. 5, 12 stuivers en 8 penningen; 75 overl. Lillo 21-10-1751; tr. (1) Maria de Witte; otr. (2) Steenbergen 14-1-1730, tr. aldaar (2) 16-2-1730 Maria Willemse Deumen(s), weduwe van Cornelis de Koning; 76 testeerde met haar te Steenbergen 23-8-1730; 77 otr. (3) fort Lillo 27-6-1739, tr. (3) Putten 26-7-1739 (met att. van Steenbergen 24-7-1737) Esther van Oostdorp, geb. in de polder van Lillo, ged. fort Lillo 29-3-1716, dochter van Anthonij van Oostdorp en Johanna van der Gijsen; zij bezat in 1751 stoel nr. 29 in de kerk van Lillo; 78 zij hertr. Lillo 12-2-1753 met Dirk Vercouteren, geb. Calishoek (bij Doel) en wonend in Ouden Doel (Dirk volgde Joost Kok als bakker op); zij beklaagde zich in 1756 over problemen die zij ervoer bij de inkoop van granen op het grondgebied van de Oostenrijkse Nederlanden; 79 op 8-4-1757 wordt zij in Lillo als bakkerin vermeld naar aanleiding
50 7
van het overlijden van haar knecht Jacobus Servaas de Meijere; 80 zij verkocht de bakkerij aan Jan Plompen uit Huijbergen die de magistraat op 5-2-1765 verzocht om zich als bakker in Lillo te mogen vestigen; 81 uit het tweede huw.:
a

Godsdienst: Nederlands Hervormd

Family Note

Marriage with Maria Willemijna Deumen:
bron J.M.G. Leune

Marriage with Esther Oostdorp van:
Huwelijksafkondiging: (24 jul 1737)
Huwelijksafkondiging: (te Steenbergen)
Huwelijk: (1750, 26 jul 1739, 26 jul 1737)
Huwelijk: (te Putten)

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ media.short_title }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview

Joos Kock ca 1630-/1678 Maria Willems Coninck ca 1645- Arijen Janse Proncker 1637- Neeltge Gijsbregts Hogenboom 1640-1672
||||


||
Willem Kock 1675- Anechije (Anna) Pronker de 1671-
|||
Joost Kock 1706-1751 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content