DUBOIS


1.
o (?) ca 1550-1610/ & ? ?
o Antoine ca 1570-1620/
o Jacques ca 1575-ca 1612 &ca 1595 Suzanne WIDEBIEN ca 1570-ca 1648
o Jeanne ca 1595-/1641 &1614 Charles GARSON ca 1585-1641/
...
o Catherine ca 1605-1641/
2.
o (?) ca 1650-/1715 &ca 1675 Marie JONQUELLE ca 1650-ca 1714
o Jean ca 1675-ca 1728 &ca 1710 Marie Madeleine DEBRETZ ca 1674-1762
o Marie Barbe Scholastique ca 1700-1789 &ca 1730 Jean ROUSSEL ca 1715-1789/
...
o Marie Anne Joseph ca 1710-/1758 &ca 1745 Philippe Charles PREVOST ca 1720-1758/
...
o Marie Anne ca 1680-1715/
o Marie Barbe ca 1681-1751 &ca 1715 Nicolas DEMONCHEAUX ca 1688-ca 1725
...
3.
o (?) ca 1630-1675/ & ? ?
o Marguerite ca 1652-1724 &1673 Jean MILIOT ca 1650-ca 1684
...
o Marguerite ca 1652-1724 &1685 Jean FOURNIER ca 1640-1715/
...
o Liévin ca 1660-1700/ &ca 1680 Marie DESPLANQUES ca 1660-1700/
o Marie Madeleine 1687-1753 &1711 Wallerand DARRAS ca 1684-1750
4.
<<
o Jacques Louis ca 1676-1710/
5.
o Adrien François ca 1670-/1740 &ca 1690 Marie Barbe DELAHAYE ca 1672-1752
o Adrien Pierre ca 1690-/1740 &ca 1711 Marie Thérèse DAUBIN (OBIN, DAVIN) ca 1690-/1740
o Jean Baptiste ca 1720-1780/ &1748 Marie Michelle MOREL ca 1725-1780/
o Adrien François ca 1726-1778 &1751 Marie Anne Joseph DUPUIS 1726-1770
o Guislain ca 1700-1752/
6.
o Adrienne ca 1590-1653 &ca 1622 Mathieu FOUBERT ca 1585-1653
...
7.
o André ca 1700-1750/ &ca 1720 Marie Marguerite BLEFFIER ca 1700-/1750
o Françoise ca 1728-1802 &1753 Augustin Guislain NEPVEUX 1722-1789
...
8.
o André ca 1700-1750/ &ca 1725 Marie Jeanne DARQUES ca 1700-1750/
o Marie Antoinette ca 1731-1790/ &1753 Pierre Joseph BULTEL ca 1720-1790/
...
9.
o Anne Joseph ca 1735-1790/ &ca 1760 Barthelémy VANDERCAMP ca 1735-1790/
...
10.
o Anne Joseph ca 1735-1774 &1759 Alexandre MONFROY ca 1735-1796
...
11.
o Antoine Joseph ca 1781-1810/ &1806 Constance DELANNOY 1778-1810/
12.
o Auguste François ca 1790-1862/ &ca 1815 Catherine Louise HERNU ca 1790-1858
o Auguste Siméon 1817-1887/ &ca 1840 Célina Joseph HERNU ca 1820-1858
o Auguste Siméon 1817-1887/ &1862 Stéphanie Joseph DELBECQUE 1810-1887
13.
o Benoît ca 1645-/1692 &ca 1665 Jeanne CAPY ca 1645-ca 1710
o Benoît 1670-1723 &ca 1701 Marie Claire MARTIN ca 1685-1742/
o Marie Anne ca 1704-1723
o Marie Claire 1708-1708/
o Marie Françoise ca 1710-ca 1770 &1743 Théodore GAILLARD ca 1715-1770/
o Nicolas ca 1675-1710/ &ca 1700 Marie Jeanne GREMEL ca 1675-1710/
o Marie Jeanne 1707-1783 &ca 1733 Nicolas Martin LECLERCQ 1703-1767
14.
o Bernard ca 1700-1760/ &ca 1725 Isabelle BROCQUET ca 1700-1760/
o Antoine ca 1734-1790/ &ca 1763 Marie Rose VASSEUR ca 1738-1800/
15.
o Camille Philomène 1842-1887 &1866 Edouard LELONG 1838-1900/
16.
o Catherine Charlotte ca 1655-1700/ &1677 Paul ATTAIGNANT 1653-1681
17.
o Cécile ca 1645-ca 1675 &1673 Adrien Joseph DEMONCHEAUX ca 1635-1695/
18.
o Cécile Joseph ca 1745-1800/ &ca 1770 Jean Baptiste POHIER 1744-1810
19.
o César Delphin ca 1813-1884 &ca 1835 Rose Emilie Jeanne HAEUW ca 1813-1885
o Gustave 1844-1885/ &1871 Sophie OCCRE 1850-ca 1877
o Gustave 1844-1885/ &ca 1875 Julie Pauline Marie Joseph CAPENDUE ca 1849-1880/
o Gustave Edouard 1876-1877/
o Marie Julie 1878-1910/ &1907 Octave RICHEBÉE ca 1875-1910/
o Victor Jean Baptiste 1847-1900/ &1873 Léonide Marie Joseph TACQUIN 1847-1890
o Victor César Casimir 1874-1875/
o Edouard Louis 1876-1930/ &1900 Marie Elisabeth PETIT ca 1875-1930/
o Léontine ca 1901-1911/
o Edouard ca 1903-1930/
o Gaston ca 1907-1930/
o Augustin Casimir 1884-ca 1972 &1906 Marthe Lydie VANCALIS 1886-1950/
o André 1908-1988
o Reynelde ca 1912-/1986
o Charles 1915-1988
o Jules 1884-1914/
o Ernest 1886-1930/
o Marie Jeanne 1888-1914/
20.
o Charles ca 1660-1700/ & ? ?
o Marie Catherine ca 1684-1728 &1706 Pierre BONCOURRE 1671-1748
...
21.
o Charles Joseph ca 1734-1775/ &1756 Marie Joseph DRICQUE 1728-1780/
o Catherine Joseph 1772-1810/ &1791 Jean Baptiste DECRETON ca 1768-1810/
22.
o Chrétienne ca 1605-1650/ &1629 Valentin FARDEL 1607-1650/
23.
o Claude ca 1677-1743 &1733 Marie Françoise FACON ca 1685-1742
24.
o Clotilde 1807-1879 &1835 Jacques Philippe Honoré PLOUCHARD 1805-1861
...
25.
o Edouard ca 1685-1760/ &ca 1711 Marie Rose CAMBRON ca 1686-1770
o Louis Joseph ca 1725-1760/ &1754 Anne Jeanne DECROIX ca 1730-1760/
26.
o Edouard ca 1690-1741/ &1714 Marie Jeanne GODEFROY ca 1690-/1741
o Edouard ca 1715-1777/ &1741 Madeleine BOULET ca 1715-/1777
o Marie Françoise Aldegonde ca 1750-1823 &1777 Jean François FLOUR ca 1740-1800/
27.
o Etienne ca 1685-1710 &1710 Jeanne Françoise PAVY 1686-1758
28.
o Eulalie ca 1792-1849/ &ca 1815 Florentin BECQUART ca 1788-1849/
...
29.
o François ca 1670-1710/ &1694 Anne Joseph DUCROCQ ca 1670-1710/
30.
o François ca 1655-1710/ &1684 Antoinette RENON ca 1660-ca 1693
o François ca 1655-1710/ &1694 Marguerite Bertine VASSEUR ca 1659-1710/
o Marie Françoise ca 1697-1760/ &1717 Jacques Baudouin VANDRIVAL ca 1689-1760/
...
31.
o François (Dit Belin) ca 1650-1710/ &1687 Jeanne LAIGLE ca 1665-1710/
32.
o François Alexis ca 1700-1750/ &1726 Marie Marguerite Joseph PEPIN 1704-1778
o Antoine Joseph 1740-1800/ &1768 Marie Aldegonde DUCROCQ ca 1740-1800/
o Jacques Joseph 1770-1827 &1790 Marie Félicité Joseph DUPUIS 1770-1829
o Célestin ca 1792-1792/
o Jean Baptiste 1798-1856 &ca 1825 Constantine Joseph HENAULT ca 1797-1858
o Mélanie Constantine 1834-1880/ &1858 Adolphe Joseph Nicolas PRUVOST 1830-1880/
...
33.
o Françoise ca 1685-1741/ &ca 1705 Antoine BLANQUIN ca 1685-1745/
...
34.
o Gabriel ca 1680-1735/ &1711 Marie Jacqueline CARON 1669-1740/
35.
o Géry ca 1600-1660/ &ca 1625 Françoise BELVA ca 1605-ca 1650
o Pierre ca 1625-1660/
o Géry ca 1600-1660/ &ca 1651 Marie Thérèse DE HAPPIOT ca 1625-1685/
36.
o Géry (Gaugerius) ca 1610-1638 &ca 1635 Gillette Isabelle DURIETZ ca 1615-1660/
37.
o Guillaume ca 1610-1655/ & ? ?
o Laurent ca 1645-1710 &ca 1675 Jeanne CABOCHE ca 1655-/1694
o Laurent ca 1675-1715/
o Charles 1677-1740/ &1703 Marie Jeanne CARON ca 1685-1711
o Charles 1677-1740/ &1712 Marie Jeanne VISCART ca 1675-1731
o Charles 1677-1740/ &1731 Anne QUEMBEL ca 1670-1746
o Jean François 1679-1723 &1703 Anne Françoise MACQUE ca 1680-ca 1710
o Jacques Philippe 1703-1715/
o Marie Catherine 1705-1770/ &1739 François Joseph Baudouin LEGRAND ca 1706-1756
...
o Jean François 1679-1723 &1711 Marie Isabelle COUPIN ca 1686-1743
o Adrien Pierre François ca 1715-1750/
o Marie Jeanne 1717-1788 &1745 Thomas MERLIER 1716-1783
...
o Pierre Joseph ca 1720-1760/ &1752 Antoinette DERIMETZ ca 1713-1760/
o Marie Anne Joseph 1753-1753/
o Marie Catherine 1681-1715/ &ca 1710 Guillaume TAFFIN ca 1680-ca 1711
...
o Marie Catherine 1681-1715/ &1711 Pierre François CRESPIN 1685-1741
o Pierre 1684-1710/
o Marie Joseph 1689-1710/
o François 1693-1693/
38.
o Guislain Joseph ca 1720-1790/ &1744 Marie Catherine DARÉE ca 1725-1785
o Augustin François ca 1745-1790/
o Guislain Antoine ca 1745-1790/
39.
o Isabelle ca 1645-1679 &1667 Pierre GREBAULT ca 1645-/1704
...
40.
o Jacqueline ca 1661-1693 &1683 Louis CUVELIER ca 1647-1710
...
41.
o Jacques ca 1621-1681 &ca 1652 Liévine MACHART ca 1630-1670/
o Pierre 1654-1697 &1692 Marguerite HERMARY ca 1671-1695
o Pierre 1654-1697 &ca 1693 Anne Noëlle BAILLY ca 1670-1709/
o Eustache 1694-1722/
o Antoine Joseph 1696-1696/
o Marie Françoise 1697-1697/
o Pétronille Françoise ca 1697-1702
42.
o Jacques ca 1725-1775/ &1754 Marie Jeanne LOZINGOT ca 1730-1775/
43.
o Jacques François ca 1710-1790/ &ca 1735 Marie Joseph VANHEM ca 1710-1772/
o Jacques ca 1742-1800/ &1772 Marie Hélène SEURON 1753-1795
44.
o Jacques Joseph ca 1710-1775/ &ca 1740 Jeanne Marguerite MONIER ca 1720-1775/
o Catherine ca 1744-1800/ &1762 Joseph Jacques DRECQ 1727-1794
...
o Marie Philippe Joseph 1749-1749/
45.
o Jacques Joseph Benoît ca 1715-1775/ &1750 Marie Marguerite DARSY 1720-1775/
46.
o Jean ca 1650-/1706 &ca 1675 Marie MANESSIER ca 1650-1706/
o Louis François ca 1680-1725/ &1706 Marie Anne HERMAN ca 1680-1710
o Louis François ca 1680-1725/ &1712 Catherine Thérèse DOURLENS 1687-1720/
47.
o Jean ca 1620-1670/ &ca 1645 Jeanne PORÉE ca 1625-1665/
o François ca 1650-1710/ &ca 1675 Marie GRARE ca 1650-1710/
o Pierre ca 1680-1730/ &1708 Marie Jeanne CANLERS ca 1685-1730/
o Marie Marguerite ca 1710-1750/ & ? ?
...
o Pierre ca 1650-1700/ &1676 Anne MANTEL ca 1655-1710/
o Robert 1679-1730/ & ? ?
o Marie Joseph ca 1710-1750/ & ? ?
...
o Pierre 1686-1749/ &1713 Marie Catherine Noelle THIRANT ca 1690-1740/
48.
o Jean ca 1610-1650/ &ca 1641 Marie FAVIÈRE ca 1610-1650/
49.
o Jean 1726-1780/ &1751 Marie Antoinette MALO 1724-ca 1780
50.
o Jean ca 1650-1719 &ca 1675 Catherine BOYAVAL ca 1650-ca 1678
o Philippe Bernard 1678-1760 &ca 1709 Marie Marguerite LEGRAND 1685-/1747
o Guislain Paul Joseph 1715-1786 &1755 Marie Sabine Félicité DESPRETZ 1732-/1808
o Romain Joseph 1755-1774
o Eloi Vincent Anathase 1757-1809 &1808 Marie Rosalie DELANNOY 1780-1845
o Marie Fleurantine 1759-1774
o Marie Henriette Joseph 1762-1775/
o Marie Anne Augustine 1763-1781/
o Augustin Joseph 1766-1766
o Marie Joseph 1767-1811/ &1796 Romain LEFEBVRE 1755-1806
o Marie Joseph 1767-1811/ &1807 Philippe Albert CHATELAIN 1770-1811
o Marie Julie 1770-1778
o Marie Antoinette 1772-1816 &1798 Jean Baptiste RATEL 1771-1842
...
o Victoire 1775-1775/
o Marie Anne Joseph 1717-1791 &1747 Jean Jacques (Dit Janin) SERGEANT ca 1691-1777
...
o Jean François 1717-1719
o Joseph Romain ca 1720-1760/
o Marie Elisabeth 1723-1723/
o Marie Joseph 1726-1760/ &1760 Adrien Joseph LESOIR ca 1734-1760/
o Eloi Vincent Eustache 1729-1748/
o Jean ca 1650-1719 &ca 1679 Marie Jeanne RAIMBAULT 1662-1699
o Elisabeth 1684-1722 &1713 Jean LEGRAND 1672-1734
...
o Jean François 1686-1686/
o Augustin Jean 1688-1743 &1719 Marie Charlotte PEPIN 1700-1737
o Véronique 1734-1785 &1754 Jean François PRUVOST ca 1730-1779
...
o Marie Marguerite 1695-1696
51.
o Jean Baptiste 1704-1771 &1729 Marie Jeanne LEROY ca 1702-1776
52.
o Jean Baptiste ca 1650-1700/ &ca 1675 Jeanne Antoinette VIGNIER ca 1650-1700/
o Charles Philippe ca 1681-1739 &ca 1725 Marie Antoinette MAHIEU ca 1705-1780
o Marie Marguerite Charlotte Josèphe 1739-1808 &1762 Joseph Eustache DEMONCHEAUX 1737-1787
...
53.
o Jean Baptiste ca 1661-1710/ &1694 Marie Anne FOUBERT ca 1668-1710/
o Pierre 1695-1696/
o Marie Antoinette 1697-1697/
o Jean François 1699-1700/
54.
o Jean Martin François ca 1748-1789 &1780 Marie Françoise CHOCQUET 1746-1800/
55.
o Jeanne ca 1630-/1683 &ca 1655 Charles DUMONT ca 1630-/1683
...
56.
o Jeanne Charlotte ca 1715-1775/ &ca 1740 François DAUCHY ca 1715-1775/
...
57.
o Jeanne Françoise ca 1690-1730/ &ca 1715 Guislain Florent INBONA 1682-1730/
...
58.
o Jeanne Joseph ca 1715-1760/ &ca 1740 Pierre Adrien PETIT ca 1715-1760/
...
59.
o Jérôme ca 1677-1748 &ca 1720 Marie Catherine BURIEZ ca 1696-1770
o Jean Baptiste ca 1738-1777 &1765 Marie Elisabeth Joseph ANSART 1742-1806
o Jean Baptiste ca 1767-1820/ &1793 Isabelle LELEU ca 1773-1820/
o Narcisse 1794-1858 &1823 Charles HUGUET 1789-1861
...
60.
o Léonard ca 1660-/1708 &ca 1680 Marie GERVOIS ca 1665-1708/
o Louise Françoise ca 1681-1759 &1708 François MANTEL 1687-1750/
o Philippe 1694-1694/
61.
o Louise ca 1595-1640/ &ca 1620 Simon SAINT GILLES ca 1595-1640/
...
62.
o Louise Catherine ca 1640-1690/ &ca 1665 Pierre JOYE ca 1635-1690/
...
63.
o Marc ca 1723-1761 &ca 1750 Marie Anne GARBE 1724-1755/
64.
o Marguerite ca 1645-1711 &ca 1670 Jean HOLHAIN ca 1645-1710
...
65.
o Marguerite ca 1723-1790/ &1751 Jean François Joseph DELAHAYE ca 1719-1789
...
66.
o Marguerite ca 1645-1708 &ca 1665 Antoine SOUILLART ca 1645-1695
...
67.
o Marguerite ca 1685-1725/ &1711 Charles CAUDRON ca 1670-1720/
68.
o Marguerite ca 1650-ca 1709 &1677 Adrien BLANQUIN 1649-ca 1709
...
69.
o Marie ca 1685-1740/ &ca 1710 Noël DUBROEUCQ ca 1685-1740/
...
70.
o Marie Albertine ca 1745-1800/ &1769 François THERY 1735-1791/
71.
o Marie Anne ca 1725-1778/ &ca 1750 François COURTIL ca 1725-/1778
...
72.
o Marie Anne ca 1745-1809/ &ca 1770 Jean Michel DELAIRE ca 1745-1800/
...
73.
o Marie Anne Joseph ca 1740-ca 1766 &1765 François Joseph PETITPAS 1741-1780/
74.
o Marie Antoinette ca 1690-1755 &ca 1710 Jacques Martin DUPONCHEL ca 1690-1726
...
75.
o Marie Antoinette 1727-1775/ &1755 Pierre DUCHOCQUELLE ca 1725-1775/
76.
o Marie Catherine ca 1690-1780 &ca 1715 Pierre SALINGUES ca 1692-1726
...
77.
o Marie Eléonore ca 1880-1942 &1899 Désiré PIGNON 1873-1936
...
78.
o Marie Françoise ca 1710-1787/ &1741 Jacques Joseph HUE ca 1716-1787/
...
79.
o Marie Guillaine ca 1635-1720 &ca 1660 Pierre PANNEQUIN ca 1621-1706
...
80.
o Marie Jacqueline ca 1730-1797 &ca 1757 Antoine QUILLIET 1724-1784
...
81.
o Marie Jeanne Claire ca 1680-1732/ &ca 1700 Jacques GOUBART ca 1670-/1732
...
82.
o Marie Joseph ca 1700-1740/ &1730 Denis VINCENT ca 1696-1768
83.
o Marie Joseph ca 1694-1730/ &1725 Pierre HUCQUET 1689-1728
84.
o Marie Joseph ca 1715-1777/ &ca 1740 Nicolas Joseph HAUTECOEUR ca 1720-1777/
...
85.
o Marie Louise ca 1755-1810/ &ca 1780 Henri LANGLET ca 1755-1810/
...
86.
o Marie Madeleine ca 1660-1700/ &1681 Philippe NEPVEUX ca 1655-1700/
...
87.
o Marie Magdeleine ca 1725-1750/ &ca 1745 Michel LITE ca 1725-1750/
...
88.
o Marie Noelle ca 1650-1721/ &ca 1675 Pierre BROUCQSAULT ca 1650-1721/
...
89.
o Marie Rosalie ca 1730-/1786 &ca 1750 Antoine SAVARY ca 1725-1786/
...
90.
o Marie Thérèse ca 1730-1775/ &ca 1755 Jacques Joseph BULTEL ca 1730-/1775
...
o Marie Thérèse ca 1730-1775/ &ca 1770 Jacques Joseph TIPREZ ca 1740-1780/
91.
o Martin ca 1655-/1707 &ca 1685 Catherine GODART ca 1660-1707/
o Catherine 1692-1692
92.
o Mathieu ca 1728-1760/ &1758 Marie Françoise RUYSSELAERE 1729-1760/
93.
o Michel ca 1665-1710/ &ca 1690 Marie Sainte DELABRE ca 1665-1710/
o Marie Françoise Catherine ca 1698-1741/ &ca 1720 Philippe François LECHERF 1687-1741/
...
o Michel ca 1700-1750/
94.
o Nicolas ca 1660-1710 &ca 1705 Marie Marthe HOLHAIN ca 1680-1710/
95.
o Nicolas ca 1640-1670/ &1666 Anne BEAUVENTRE ca 1645-1700/
o Marie Anne 1666-1738 &1688 Pierre DECROUEN 1659-1738
...
96.
o Nicolas ca 1642-1710 &ca 1692 Martine BRICHE ca 1665-1710/
97.
o Nicolas ca 1670-1751/ &ca 1695 Antoinette BRULIN ca 1671-1751
o Julienne Scholastique ca 1709-1750/ &1739 Charles Eloy LEFEBVRE ca 1705-1750/
o Lucrèce ca 1715-1755 &1746 Jean François DESCAMPS ca 1715-1766
...
98.
o Noël ca 1648-1678 &1673 Jeanne LEDOUX ca 1648-1728
o Marie Jeanne 1675-1677
99.
o Paquette ca 1590-1635/ &1613 Eustache HARLÉ ca 1590-1635/
...
100.
o Pascale ca 1635-1702/ &ca 1655 François LAIGLE ca 1630-1702/
...
101.
o Philippe ca 1770-1830/ &ca 1825 Hélène LECLERCQ ca 1768-1846
102.
o Pierre ca 1645-1703/ &ca 1670 Marguerite DUTHOIS ca 1650-1675/
o Marie Marguerite 1673-ca 1710 &ca 1695 Michel CADART 1675-1747
...
103.
o Pierre ca 1677-1755 &ca 1705 Marie Jeanne COVOET ca 1680-1750
o Philippe Albert ca 1719-1795 &ca 1745 Jeanne Joseph HANNEBICQUE 1720-1759
104.
o Pierre ca 1700-1730/ &ca 1720 Marie Jeanne QUESTE ca 1700-1750/
o Paul François ca 1726-1780 &1773 Marie Angélique FARDEL 1734-1785/
o Marie Florentine Joseph ca 1774-1774/
105.
o Robert ca 1690-ca 1725 &1722 Marie Florence DELABROYE 1670-1740
106.
o Robert 1631-1690/ &ca 1655 Marie BRUCHET 1628-1698
107.
o Robert ca 1660-1710/ &1683 Jeanne DARQUES ca 1660-1710/
108.
o Robert ca 1700-1750/ &ca 1725 Marie Jeanne DEFRANCE ca 1700-1750/
o Marie Joseph ca 1730-1770/ &1750 Jacques Théodore BULTEL ca 1720-1770/
...
109.
o Ursule ca 1750-1800/ &1774 Antoine Joseph VASSEUR ca 1735-1824
110.
o Walburge ca 1635-1675/ &ca 1660 Charles LEFEBVRE ca 1630-1675/
...
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content