HERMAN


1.
o (?) ca 1640-ca 1700 &ca 1690 Jeanne WILLERETZ ca 1636-1711
o (?) ca 1640-ca 1700 & ? ?
o Guillain ca 1681-1710 &ca 1705 Marie Françoise COURBET ca 1680-1711/
2.
o (?) ca 1625-1690/ & ? ?
o Georges ca 1669-1757 &ca 1695 Berthe Jacqueline DEBEUVRY 1672-1710
o Dominique 1697-1750/ &1723 Marie Jacqueline DESPRETZ ca 1681-1740/
o Jean Charles 1704-1704/
o Martin 1705-1705/
o Georges ca 1707-1750/ &1741 Anne Joseph HOUBART ca 1710-/1765
o Jeanne Isabelle ca 1744-1770/ &1765 André Joseph LEVESQUE ca 1737-1770/
o Nicolas François 1708-1708/
o Antoine Ignace 1710-1710/
o Georges ca 1669-1757 &1712 Marie Jeanne CAIGNE ca 1685-1730/
o Martin ca 1674-1739
3.
o (Françoise?) ca 1670-ca 1705 &ca 1695 Charles LECLERCQ ca 1665-ca 1712
...
4.
<<
o Nicolas ca 1620-1660/
5.
<<
o Jean ca 1610-1660/
6.
<<
o Nicole ca 1573-1643
7.
o Adrien ca 1700-1774 &ca 1735 Marie Marguerite SERGEANT ca 1710-1760/
o Pierre Paul Adrien ca 1732-1812 &ca 1765 Marie Françoise DUPLOUY ca 1742-1825
o Marie Philippine 1770-1828 &ca 1795 Eloy TESTARD ca 1770-ca 1804
8.
o Adrienne ca 1635-1675/ &ca 1660 François LEGRAIN ca 1630-ca 1670
o Adrienne ca 1635-1675/ &ca 1671 Philippe WANDONNE ca 1611-1688
9.
o Adrienne ca 1620-1680/ &ca 1642 Guislain DEON ca 1620-/1668
...
10.
o Anne ca 1620-1650/ &1642 Pierre CUVELIER ca 1615-1650/
11.
o Anne ca 1685-1725/ &ca 1711 Martin SARTEL ca 1674-1740/
...
12.
o Anne ca 1690-1718 &1714 Pierre François DELAHAYE ca 1690-/1750
...
13.
o Antoine ca 1670-1710/ &1693 Jeanne Isabelle PICQUART ca 1670-1710/
14.
o Antoine ca 1695-1757 &ca 1715 Marie Michelle Dorothée DELERUE 1692-1768
o Barnabé ca 1719-1770/
o Ignace ca 1720-1770/
o Marie Agnès ca 1720-1770/ &1757 Pierre Joseph BEAURICHE ca 1720-1770/
o François Joseph ca 1720-1760/
o Marie Joseph ca 1730-1790/ &1766 Louis François TESTARD ca 1735-1790/
15.
o Antoine ca 1560-1620/ & ? ?
o Jean ca 1595-1650/ &1619 Nicole LEJEUNE ca 1600-1650/
o Thomas ca 1600-1650/ &ca 1620 Jeanne LEJEUNE ca 1600-1650/
16.
o Antoine ca 1585-/1633 & ? ?
o Antoine ca 1610-1670/
o Henri ca 1615-1680/ &ca 1650 Péronne DEPERNES ca 1616-1656
o Martine 1655-1675
o Henri ca 1615-1680/ &ca 1656 Jeanne DELATOUR ca 1635-1680/
o Jean (Dit le Jeune) ca 1657-1741 &ca 1680 Marguerite BOURSIN ca 1656-1744
o Charlotte 1681-1759 &ca 1718 Jean François ROUSSEL ca 1699-1763
...
o Marie Jeanne 1684-1684/
o Marie Cécile 1687-1687/
o Jacques Martin 1689-1689/
o Jean François 1695-1695/
o Marie Anne 1698-1755
o Nicolas 1661-1710/ &ca 1690 Jacqueline VARON ca 1665-1716
o Charles François 1691-1730/ &1718 Marie Noelle HANO ca 1690-1730/
o Philippe 1701-1750 &1733 Marie Joseph BERTHE ca 1708-1758
o Marie Anne Joseph 1734-1771 &1753 Jean François BONVIN 1724-1804
...
o Marie Joseph 1703-1783 &1731 Pierre François THERET 1707-1787
...
o Jean François ca 1705-1750/ &1730 Marie Joseph BERTON ca 1705-1750/
o Jean Baptiste 1709-1709/
o Paul Jean François ca 1710-1750/ &1730 Marie BERTON ca 1715-1750/
o Marie Thérèse 1741-1797 &1766 Paul WANTIER ca 1734-1809
o Charles 1663-1719/ & Marie Jeanne BECQUE ca 1665-1710/
o Marie Jeanne 1691-1691/
o Philippe 1664-1710/ &1689 Marie WOITIER WATTIER ca 1665-1710/
o Marie Françoise ca 1667-1739 &ca 1690 Hilaire DEVILLERS ca 1665-1710/
...
o Marie Jeanne 1667-1742
o Marie Catherine 1669-1742
o Nicolas 1671-1675
o Marie Anne 1674-1674/
o Pierre 1675-1700/ &1696 Marie Jeanne DEFLEURY ca 1675-1700/
o Jacqueline 1698-1698/
o Jean (Dit L'Aîné) ca 1625-1680/ &ca 1648 Péronne THELLIER ca 1625-1680/
o Marie ca 1650-ca 1652
o Philippe 1652-1652
o Antoine 1653-1700/ &1697 Marie Anne BAILLY ca 1670-1700/
o Françoise 1655-1655/
o Philippe 1657-1657/
o Pierre ca 1659-ca 1660
o Guillain François 1661-1727 &ca 1688 Marie Guislaine HALLUIN ca 1665-1742
o Marie Agnès 1689-1689/
o Marie Antoinette ca 1691-1775 &1731 Louis FIQUET ca 1693-1768
o Jean François 1695-1747 &1729 Marie Françoise ROBBE ca 1695-1740
o Charles Louis ca 1730-1791 &1753 Marie Catherine BERNARD 1728-1761
o Charles François 1753-1753/
o Antoine Joseph 1757-1757/
o Charles Louis ca 1730-1791 &1762 Marie Jeanne DEVAUX ca 1718-1783
o Nicolas Joseph 1732-1732/
o Jean Baptiste 1734-1806 &1758 Célestine LEPRETRE ca 1733-1806
o Pierre Joseph 1764-1830 &ca 1807 Célerine Augustine LESAGE 1786-1830/
o Mélanie 1808-1808/
o Marie Scholastique 1701-1701/
o Marie Thérèse 1705-1780 &1740 Etienne François RICQUEBOURG ca 1694-1741
...
o Marie Thérèse 1705-1780 &1741 Pierre DAMIENS ca 1685-ca 1753
o Marie Marguerite 1664-1664/
o Marie Joseph ca 1666-1742
o Jeanne ca 1630-1690/ &ca 1650 Eloy BONVIN ca 1630-ca 1670
...
o Jeanne ca 1630-1690/ &ca 1670 (?) BERTHE ca 1645-1690/
...
o Jean ca 1630-1675/ &ca 1653 Lamberte JUBAROUX ca 1630-1675/
o Antoine 1654-1654/
o Marie Anne 1655-1675
o Adrienne 1661-1700/ &ca 1685 Guislain NOEL ca 1660-1700/
...
o François 1671-1710/ &ca 1698 Françoise FERON ca 1675-1710
o Nicolas François 1700-1700/
o Antoine 1673-1673/
17.
o Charles ca 1640-ca 1710 &ca 1665 Jeanne BODESCOT ca 1640-/1706
o Charles François ca 1670-1711 &ca 1702 Marie Marguerite DELATTRE ca 1683-1720/
o Anne Françoise ca 1703-1750/ &1731 Jacques François LOEULLIET ca 1706-1750/
o Michel ca 1671-/1749 &1709 Marie DOURLENS 1678-ca 1711
o Michel ca 1671-/1749 &1712 Marie Jacqueline PUSENGIEN PUJINGENT 1683-1749
o Jean Michel 1713-1741 &1737 Marie Albertine DOUILLY ca 1712-1750
o Marie Anne 1737-1737/
o Pierre 1739-1739/
o Philippe Albert 1741-1741/
o Antoine 1714-1714/
o Marie Anne Joseph 1717-1760/ &1751 Jean François BONNIERES ca 1715-1759/
o Pierre André Joseph 1719-1760/ &1757 Marie Françoise EDOUARD ca 1725-1760/
o Anne Pélagie 1721-1721
o Anne Joseph 1722-1780/ &1778 Jean Baptiste POIDEVIN ca 1743-1800/
o Jean Baptiste 1725-1725/
o Jean 1678-1678/
o Marie Anne ca 1680-1710 &1706 Louis François DUBOIS ca 1680-1725/
o Antoine ca 1685-1720/ &1715 Adrienne CAUCHE ca 1690-1730/
18.
o Charles ca 1710-1750/ &ca 1735 Barbe MARTIN ca 1715-1750/
o Marie Joseph Séraphine 1739-1739/
19.
o Charles ca 1630-1679 &ca 1657 Elisabeth MARIAGE 1636-1679
o Marie Jeanne ca 1660-1710 &1691 Jacques LIÉNART ca 1670-1710/
...
o Hélène ca 1660-1740/ &1686 Jean HURTEVENT ca 1660-1710
...
o Marie Barbe 1665-1741 &1693 Pierre HANOTTE 1655-1710
...
20.
<<
o Toussaint ca 1728-1780/ &1766 Marie Thérèse DURIETZ ca 1727-1780/
o Marie Thérèse Joseph 1769-1808/ &1799 Jean Baptiste DEFLANDRE 1747-1808
21.
o Charlotte ca 1650-1700/ &1671 Pasquez BARAS ca 1650-1690
...
22.
o Christophe ca 1660-1710/ & ? ?
o Pierre ca 1690-1750/
o Marguerite ca 1690-1750/ &ca 1715 Liévin BLAMPAIN 1687-1741
...
23.
o Claudine ca 1690-1725/ &1711 Jacques PANNIER ca 1685-1725/
24.
o Elisabeth ca 1676-1744 &ca 1700 André BERRY ca 1660-ca 1719
o Elisabeth ca 1676-1744 &1720 Laurent FRANCOIS ca 1663-1731
...
25.
o Eloy ca 1650-1713/ & ? ?
o Antoinette ca 1680-1730/ &ca 1705 Jean François DUPLOUY ca 1680-ca 1710
o Antoinette ca 1680-1730/ &ca 1713 Jacques DEBRETZ ca 1680-1730/
26.
o Françoise ca 1660-1700/ &ca 1680 Charles DELABROYE ca 1650-1700/
...
27.
o Georges ca 1605-/1664 &ca 1625 Isabeau FAVIÈRE ca 1605-1669/
o Jeanne ca 1625-/1667 &ca 1640 Jean (Dit le Jeune) DELAHAYE ca 1615-/1700
o Antoine ca 1635-1700/ &ca 1655 Jacqueline PIGOUCHE ca 1635-/1699
o Dominique ca 1660-/1706 &1683 Françoise DEBEUVRY ca 1655-1706/
o Georges ca 1684-1710/ &1706 Marie Catherine COLLART 1691-1710/
o Michelle Françoise ca 1688-ca 1724 &1711 François Christophe FOUBERT ca 1688-1756
o Abraham 1698-1730/ &1722 Catherine BILLIOT ca 1696-1730/
o Georges ca 1660-1725/ &1684 Marie Isabelle DELALLEAU ca 1660-1740
o Marie Isabelle ca 1690-1730/ &1711 Léonard DELOUFFE 1669-1722
o Georges 1694-1694/
o Marie Françoise ca 1696-1750/ &1719 Jean Jacques DELATTRE ca 1695-/1750
...
o Pierre François ca 1697-/1750 &1726 Jeanne Marie Marguerite BRISBART ca 1695-1750/
o Jeanne Isabelle ca 1730-1775/ &1750 Jean François MANTEL 1722-1803
o Catherine Antoinette 1699-1699/
o Charles Antoine 1703-1750/ &ca 1740 Marie Antoinette HANOTTE ca 1715-1760/
o Charles Antoine 1744-1754
o Marie Jacqueline ca 1670-1726 &ca 1690 Adrien François TOURSEL ca 1662-1743
...
o Marguerite ca 1670-1737 &ca 1690 Jean BARBAULT ca 1650-/1711
...
o Marguerite ca 1670-1737 &ca 1695 Pierre DERIMETZ ca 1650-1741
...
o Marie Antoinette ca 1674-1744 &ca 1699 Nicolas CARDON 1662-1748
...
o Chrétienne ca 1635-1710 &ca 1660 Jacques LECIGNE ca 1635-/1710
...
28.
o Georges ca 1670-1710/ &1699 Marie Françoise BOCQUILLON ca 1675-1710/
o Marie Anne Joseph 1704-1744 &1724 Guillain Joseph BAILLY 1704-1746
o Marie Marguerite ca 1710-1760/ &1735 Jacques François ROUSSEL 1708-1767/
...
29.
o Guillaume ca 1660-/1721 &ca 1685 Florence CRAMETZ ca 1660-1721/
o François Philippe ca 1695-1750/ &ca 1721 Florence Adrienne Ernestine CRAMETZ ca 1695-1740/
30.
o Jacques Antoine ca 1690-1740/ & ? ?
o Marie Josèphe 1719-1760/ &1747 Philippe Albert LECOCQ ca 1720-1760/
...
31.
o Jean ca 1590-/1654 &ca 1625 Léonore LADERRIÈRE ca 1590-/1654
32.
o Jean ca 1650-1700/ &ca 1670 Madeleine BOUTRY ca 1650-1700/
o Jeanne 1679-1730/ &1716 Jean Guislain OPIGEZ 1670-1730/
33.
o Jean ca 1680-1740/ &ca 1705 Antoinette DERISBOURG ca 1680-ca 1710
o Jean ca 1680-1740/ &1711 Jeanne Louise RICQUART 1680-1740/
o Marguerite ca 1710-/1772 &1738 Adrien François CAPRON ca 1710-1772/
...
34.
o Jean ca 1610-1665/ &ca 1635 Marie PEIGNE ca 1615-1665/
o Charles ca 1640-1710 &1663 Barbe DEMONT ca 1640-1708
o Louise 1670-1670/
o Marie Marguerite 1672-1749 &1706 Jean François DEMONT ca 1682-1755
...
o Michel ca 1675-1740/ &1709 Marie Jeanne DELABROYE 1683-1751
o Etienne Michel ca 1723-1781 &1755 Marie Josèphe OCCRE 1728-1795
35.
o Jean ca 1650-/1675 &ca 1670 Jeanne PICOT ca 1650-1728
o Jeanne ca 1672-1710/ &ca 1699 Antoine SALMON ca 1670-1710/
36.
o Jean Baptiste ca 1670-1700/ &ca 1690 Noelle BARAS ca 1670-1700/
o Adrien Louis 1694-1694/
37.
o Jean Charles Guy 1723-1800 &1753 Marie Anne Joseph LELONG 1732-1807
o François Joseph 1767-1847 &1796 Jeanne Thérèse FLAMENT 1768-1807
38.
o Jean François ca 1690-1750/ &ca 1717 Marie Pétronille MAHIEU ca 1695-1740/
o Jean François ca 1690-1750/ & Marie Jeanne BLOCQUET ca 1692-1742/
o Jacques Charles 1713-1770/ &1738 Marie Françoise BEAUVOIS ca 1715-1760/
39.
o Jean François ca 1685-1730/ &ca 1710 Marie Françoise LELEU ca 1685-1730/
o Marie Anne Rose 1717-1800 &1756 Jean François BILLIET ca 1718-1780/
...
40.
o Jean François ca 1665-1710/ &ca 1690 Marie Barbe LABITTE ca 1665-1710/
o Thomas 1692-1692/
o Louis François 1695-1695/
o Jacques Charles 1697-1697/
o Nicolas 1699-1699/
o Marie Marguerite 1701-/1769 &1735 Jean François CARAULT ca 1700-1778
...
o Anne Françoise 1706-1706/
41.
o Jean François ca 1689-1756 &ca 1710 Marie Jacqueline DENIS ca 1687-1767
o Jean François ca 1711-1761 &1740 Marie Joseph HERNU ca 1716-1769
o Marie Albertine 1740-1740/
o André Joseph 1741-1756
o Marie Alexandrine 1743-1743/
o Marie Marguerite 1745-1745/
o Théodore 1747-1747/
o Nicolas 1750-1772
o Madeleine Joseph 1756-1756/
o Eustache ca 1715-1799
o Ignace ca 1717-1798 &1743 Marie Joseph ALLARD ca 1716-1798
o Pierre Joseph 1744-1744/
o Antoine Joseph 1746-1804 &1774 Marie Françoise LAVOISNE ca 1747-1800/
o Marie Joseph Noël Bienfaisante 1792-1792/
o Anne Françoise Joseph 1748-1808 &1770 Florent Joseph LEJEUNE 1747-1794
...
o Marie Séraphine ca 1750-1790/
o Marie Isabelle ca 1752-1798/ &1776 Joseph Fidèle Amand DELERUE 1746-1790/
o Ignace Joseph 1754-1803 &1787 Marie Eulalie Joseph Pélagie MOUTON ca 1760-1800/
o Adélaïde Désirée 1790-1790/
o Marie Josephine 1761-1792/ &1783 Charles Thomas LANDRY ca 1753-1792/
o Marie Marguerite ca 1720-1750/ &1745 Philippe LADERRIÈRE ca 1713-1745
o Marie Marguerite ca 1720-1750/ &1746 Jean LANVIN ca 1715-1750/
o Marie Anne Joseph ca 1723-1795 &1751 Jean Philippe COCQUART 1725-1795/
o Pierre Joseph ca 1725-1770/ &1756 Marie Philippine HERNU ca 1730-1775/
o François Marie Joseph 1760-1810/ &1787 Rosalie PETIT 1766-1801
o André ca 1729-1796/ &1754 Marie Angélique DANVIN ca 1731-1762
o Clémence Victoire 1755-1755
o Marie Augustine Aldegonde ca 1757-1759
o Charles François 1759-1827 &1796 Jeanne Françoise CARON 1774-1858
o Jean Baptiste 1802-1870/ &1839 Marie Célerine Virginie DURIEZ 1802-1860/
o Auguste 1814-1814/
o François Joseph Ferdinand 1762-1762/
o André ca 1729-1796/ &ca 1763 Marie Joseph DUPUIS ca 1738-1772
o Elisabeth Pacifique 1767-1767/
o Marie Joseph Vénérande 1769-1769/
o Marie Isabelle ca 1731-1782/ &1756 Mathieu Joseph DEBUIRE 1730-1764
...
o Marie Isabelle ca 1731-1782/ &1781 Jacques Philippe GRIMBERT ca 1719-1782/
42.
o Jean François ca 1710-1770/ &ca 1735 Marie Françoise LELEU ca 1710-1770/
o Jean Baptiste ca 1740-1790/ &1764 Marie Anne Joseph FLAMENT ca 1740-1790/
43.
o Jean Philippe ca 1680-/1741 &ca 1705 Marie Florence RAMBOURS ca 1680-/1741
o Jean Baptiste ca 1715-1760/ &1741 Marie Anne Joseph CAMPION 1722-1750/
o Marie Anne Claire ca 1741-ca 1769 &1762 Jean Baptiste BAYART 1736-1800/
o Marie Anne Joseph ca 1715-1745/
o Jean Philippe ca 1715-1775/ &1753 Jeanne Thérèse THELLIER ca 1725-1760/
44.
o Jean Robert ca 1735-1800/ &1759 Marie Jeanne DUBOUT ca 1740-ca 1788
o Marie Joseph ca 1760-1801 &1786 Louis Joseph DENISSEL 1740-1805
o Jean Robert ca 1735-1800/ &1790 Scholastique CAVIGNAUX 1744-1823
45.
o Jeanne ca 1680-/1737 &ca 1700 Georges FILBIEN ca 1678-1768
46.
o Jeanne ca 1620-1675/ &ca 1645 Pierre DUBOUT ca 1622-1684
...
47.
o Jeanne ca 1665-ca 1716 &1686 Robert BROGNIART ca 1665-1724
...
48.
o Joseph Apolinaire ca 1720-1790/ &ca 1750 Marie Jeanne Joseph CARREAU ca 1723-1793
o Marie Elisabeth Joseph ca 1750-1800/ &ca 1796 Jean Baptiste CUVELIER 1760-1814
o Florentine Josèphe ca 1760-1795 &1790 Jean Baptiste CUVELIER 1760-1814
49.
o Laurent ca 1640-1713 &ca 1665 Jeanne PEIGNE ca 1640-1698
o Jean Baptiste 1685-1758 &1710 Marie Anne GAMBIER 1679-1754
o Anne Françoise 1713-1751/ &1739 Jean Joseph DELMOTTE ca 1707-1789
...
o Maximilien Lambert 1715-1715/
o Marie Isabelle 1718-1790 &1750 Eustache François DEON 1724-1789
...
o Marie Isabelle 1718-1790 & ? ?
...
o Jean Charles 1721-1795 &1752 Marie Philippine COINTE 1726-1792
o Marie Philippine 1753-1813/ &1790 François Joseph TOURSEL 1753-1813
o Auguste 1755-1766
o Vestitude 1758-1812 &1787 Charles Martin BRUNEL 1743-1806
...
o Augustine 1760-1840 &1784 Antoine BERROYEZ 1760-1830
...
o Marie Albertine 1763-1765
o Marie Joseph 1765-1774
o Marie Victoire 1768-1800/ &1792 François Marie VAAST ca 1765-1800/
o Auguste Joseph 1770-1770
o Nicolas ca 1687-1755
o Charles Laurent 1688-1698
50.
o Louis ca 1665-ca 1692 &ca 1690 Barbe LEFEBVRE ca 1665-1710/
51.
o Louis ca 1695-/1751 &ca 1720 Marie Françoise TOUBIN ca 1695-1751/
o Jacques ca 1723-1760/ &1751 Marie Joseph DUCASTEL ca 1724-1775/
52.
o Marc Antoine ca 1730-/1794 &ca 1750 Marie Anne Joseph CARNEZ ca 1730-1776
o Pierre Jacques ca 1757-1800/
o Marie Anne Joseph ca 1758-1800/
o Jean Baptiste 1762-1831 &ca 1790 Célestine Joseph POULLET ca 1765-ca 1794
o Jean Baptiste 1762-1831 &1794 Marie Angeline Joseph DEMONT 1772-1849
o Marie Marcelline Rosalie Joseph 1795-1862 &1817 Charles Eugéne Joseph GOTTRAND 1778-1849
...
o Marie Marcelline Rosalie Joseph 1795-1862 &1851 Célestin LEPRETRE 1795-1870/
53.
o Marguerite ca 1630-1680/ &ca 1655 Pierre François FLAMENT ca 1630-1680/
...
54.
o Marie ca 1670-1710/ &1692 Roger PERSONNE ca 1660-1710/
55.
o Marie ca 1661-ca 1702 &ca 1691 Antoine MILVILLE ca 1671-/1722
56.
o Marie Adrienne ca 1648-1710 &ca 1670 Simon BOUCLY ca 1643-1703
...
57.
o Marie Adrienne ca 1675-1741 &1703 Joseph BERTHE ca 1670-1710/
...
58.
o Marie Agathe ca 1724-1774/ &1764 Jacques Charles François LIEBERT ca 1694-1771
59.
o Marie Agnès ca 1676-1748 &1703 Robert PART ca 1679-1737
...
60.
o Marie Angélique ca 1749-1813/ &ca 1775 Pierre François COET ca 1740-1802
...
61.
o Marie Anne ca 1690-1753 &1717 Jean François PONTHIEU 1691-1773
...
62.
o Marie Anne ca 1685-/1752 &ca 1715 Jean Philippe MAGNIEZ ca 1685-/1752
...
63.
o Marie Catherine ca 1730-1762/ &ca 1750 Pierre Louis LEFEBVRE ca 1730-ca 1770
...
64.
o Marie Charlotte ca 1666-1741 &ca 1690 Jean Pierre BONVIN ca 1660-1710/
...
65.
o Marie Claire ca 1671-1707 &ca 1695 Pierre LEMAITRE ca 1670-1710/
...
66.
o Marie Françoise ca 1691-1766 &ca 1740 Jacques PROUX ca 1681-1750
67.
o Marie Françoise ca 1700-/1765 &ca 1725 Jean François PRUVOST ca 1705-1765
...
68.
o Marie Jeanne ca 1675-1725/ &1695 Laurent MILVILLE ca 1675-/1725
...
69.
o Marie Joseph 1743-1820 &1773 Louis Joseph BAYART ca 1733-1787
...
70.
o Marie Joseph ca 1700-/1756 &ca 1720 Jean POIDEVIN ca 1695-/1756
...
71.
o Marie Joseph ca 1710-/1740 &ca 1730 Antoine BLANQUART ca 1700-ca 1748
...
72.
o Marie Louise ca 1645-ca 1685 &ca 1666 Louis PANNIER ca 1645-/1711
...
73.
o Marie Marguerite ca 1645-ca 1681 &ca 1665 Jean FORTEVILLE ca 1640-1700/
...
74.
o Marie Rosalie Joseph ca 1745-1800/ &ca 1770 Jacques Joseph MANTEL ca 1745-1800/
...
75.
o Martin ca 1675-1740/ &1713 Marie Claire CAPET ca 1678-1760
o Marie Louise ca 1710-1748/
o Marie Angélique ca 1714-1776 &1754 Pierre François COLLART 1714-1770
o Eustache Martin ca 1715-1758/ &ca 1745 Jeanne Françoise POULLET ca 1705-1753
o Anne Joseph 1750-1750/
o Eustache Martin ca 1715-1758/ &1755 Marie Françoise DEHAYE ca 1714-1803
o Marie Rose ca 1724-1770/ &1754 Jean Baptiste DUHAUTOIS ca 1714-1760/
76.
o Mathias ca 1625-1680/ &ca 1660 Jeanne SALMON ca 1635-1713
o Paul 1661-1710/ &1687 Marie Antoinette BACHET ca 1664-1734
o Marie Joseph 1705-1750/ &1726 Laurent DEMONT ca 1704-1777
77.
o Michel ca 1675-/1737 &1716 Marie Françoise CARON 1693-1738
o Joseph Bernard 1717-1769 &1745 Antoinette BETOURNÉ ca 1719-1769
o Marie Joseph 1745-1745/
o Pierre Joseph 1747-1747/
o Hyacinthe Antoine 1749-1749/
o Marie Alberte 1751-1759
o Noël François 1752-1752/
o Marie Françoise Elisabeth 1755-1755/
o Marie Florentine 1760-1760/
o Jean François Michel 1720-1720/
o Marie Anne Joseph 1723-1776 &1753 Jean Baptiste BONVIN 1722-1776
...
o Pierre ca 1725-1750/
o Françoise Scholastique 1726-1772 &1750 Robert François DEMONT 1715-1801
...
78.
o Pasques ca 1660-ca 1710 &ca 1680 François THELLIER ca 1656-1726
...
79.
o Péronne ca 1625-1673 & Jean DUPONT ca 1620-1662
...
80.
o Pierre ca 1585-/1660 & ? ?
o Nicole ca 1620-1660/ &ca 1645 Jean DEVAUX ca 1615-1680/
...
81.
o Pierre ca 1685-1732 &ca 1711 Agnès ROUSSEL ca 1669-1755
o Jean François 1715-1784 &1738 Marie Joseph DUPUIS ca 1712-1783
o Geneniève 1741-1741/
o Marie Aldegonde 1752-1800/ &1778 François Marie DERLIN ca 1754-1815
...
82.
o Pierre Antoine Joseph ca 1755-1791/ &ca 1780 Marie Joseph LEROY 1755-1791/
83.
o Pierre Joseph 1773-1840/ &1816 Constantine Fortuné HUCHETTE 1785-1830/
84.
o Robert ca 1625-1680/ & ? ?
o Nicolas ca 1650-1710/
o Françoise ca 1650-1710/ &ca 1675 Louis DUCROCQ ca 1650-ca 1710
...
85.
o Simon Pierre ca 1630-1691/ &1662 Antoinette BLONDEL ca 1631-1691
o Adrien 1663-1663/
o Jacqueline 1666-1666/
o Isabelle 1667-1667/
86.
o Toussaint ca 1675-/1710 &1700 Marie Claire GUFFROY ca 1675-1710
 1. gw_v5_tour_1_title

  gw_v5_tour_1_content

 2. gw_v5_tour_2_title (1/7)

  gw_v5_tour_2_content

 3. gw_v5_tour_3_title (2/7)

  gw_v5_tour_3_content

 4. gw_v5_tour_3bis_title (2/7)

  gw_v5_tour_3bis_content

 5. gw_v5_tour_4_title (3/7)

  gw_v5_tour_4_content

 6. gw_v5_tour_5_title (4/7)

  gw_v5_tour_5_content

 7. gw_v5_tour_6_title (5/7)

  gw_v5_tour_6_content

 8. gw_v5_tour_8_title (6/7)

  gw_v5_tour_8_content

 9. gw_v5_tour_7_title (7/7)

  gw_v5_tour_7_content

 10. gw_v5_tour_9_title

  gw_v5_tour_9_content