Sosa :1,089
  • Born in 1540 - Poortugaal
  • Deceased after 21 July 1601 - Poortugaal

 Spouses and children

 Notes

Individual Note


_INQUBIRT:

_INQUDEAT:
Linked to: Grietje Cornelisdr Vermaet, baptize

Birth

vader Cornelis Willemsz of Cornelis Harmensz
moeder Maertje Pieters

In het parenteel Lijsbeth Coosen [Ons Voorgeslacht jg 1983, p. 202/669] wordt gesteld dat Bastiaen een broer is van Maertje Cornelisdr. van Driel en dus een oom van moederszijde van Cornelis Pietersz en niet van vaderszijde:

Vb. Maertje Pietersdr., gehuwd met Cornelis Harmensz., heeft de volgende kinderen:
1. Maertje Cornelisdr. heeft een zoon Cornelis Pietersz. Vermaet, zaliger.
2. Pieter Cornlisz.
._ 3. Bastiaen Cornelisz. Castelijn heeft 2 dochters Maertje Bastiaensdr. overleeft, en Ariaentje Bastiaensdr. Castelijn.
P.S. Volgens de parenteelstaat van Doen Beyensz., pag. 30, moet Maertje Pietersdr. gehuwd geweest zijn met een Cornelis Willemsz., zoon van Willem Doensz. Uit dit huwelijk zijn geboren een Maertje en een Bastiaen. Het is dan mogelijk dat uit de echtverbintenis met Cornelis Harmensz. een zoon Pieter is geboren.

 Sources

  Photos and archival records

{{ media.title }}

{{ mediasCtrl.getTitle(media, true) }}
{{ media.date_translated }}

 Family Tree Preview